Illustrasjonsfoto

Pandemien førte til flere jenter med spiseforstyrrelser

Andelen jenter med spiseforstyrrelsesdiagnoser har økt kraftig under pandemien, viser en kohortstudie utført av forskere ved Folkehelseinstituttet.

Publisert

Siden høsten 2020 har klinikere i psykisk helsevern for barn og unge meldt om økt pågang av pasienter med spiseforstyrrelser, melder Folkehelseinstituttet (FHI) på sine nettsider. Studien er basert på norske helseregistre.

Kontrollgruppe

I studien er norske barn og ungdommer (pandemisk kohort) fulgt fra januar 2019 til desember 2021. For å sammenligne med trendene før pandemien fulgte man en tilsvarende kontrollgruppe (prepandemisk kohort) fra januar 2017 til desember 2019. Aldersspennet var fra seks til seksten år, og de to gruppene var omtrent like store – henholdsvis 348 187 og 353 848 deltakere.

-Folkehelseproblem

— Blant jenter i alderen 13-16 år var 1,5 % (1 av 67) registrert med spiseforstyrrelsesdiagnose i spesialisthelsetjenesten i perioden etter pandemien. Dette er såpass store tall at spiseforstyrrelser må betegnes som et folkehelseproblem i denne befolkningsgruppen, sier forsker Pål Surén på FHIs egne nettsider. Han er publikasjonens førsteforfatter.

Lavt blant guttene

Antallet gutter med spiseforstyrrelsesdiagnose var lavt, så derfor valgte man å kun presentere tallene for jentene.

Analysene viser at økningen begynte sommeren 2020, omkring fire måneder etter at pandemien begynte.

Les mer på fhi.no.

Artikkelen kan leses her: Eating Disorder Diagnoses in Children and Adolescents in Norway Before vs During the COVID-19 Pandemic

Powered by Labrador CMS