Fysioterapeuter har naturlig nok nærkontakt med pasienter, men er ikke på smittetoppen. Personen på bildet er fotografert i en annen sammenheng enn denne.

Se hvor ofte fysioterapeuter smittes av covid-19

Helsepersonell ligger på smittetoppen over yrkesgrupper som får covid-19, men fysioterapeuter er ikke blant dem som smittes hyppigst.

Publisert

Det viser ferske tall fra Folkehelseinstituttet.

Leger og sykepleiere er de yrkesgruppene som topper statistikken. Deretter følger grunnskolelærere, barnehagelærere, assistenter i barnehage og grunnskole, butikkmedarbeidere og servitører.

Først på 18. plass – rett bak tannlegene – finner vi fysioterapeutene. Fysioterapeutene har noe høyere forekomst enn den yrkesaktive befolkningen for øvrig.

Økning i fjor høst

Tallene viser samtidig at smitteforekomsten har økt i de fleste yrkesgruppene i løpet av høsten i fjor.

– Forskjellene mellom yrkesgruppene er de samme som før, bortsett fra at leger og sykepleiere har gått fra å ligge under gjennomsnittet i vår til å ligge over gjennomsnittet nå i høst, sier Karin Magnusson, forsker ved Folkehelseinstituttet og førsteforfatter av studien som er publisert tidligere.

Hun legger til at forskjellen mellom periodene kan skyldes endringer i testmønstre, og at tiltak som blir iverksatt, kan treffe ulike tjenester, bransjer og sektorer ulikt.

Så kun på PCR-tester

– For eksempel har vi nå en utstrakt bruk av hurtigtester, som kan bety at færre tester seg på teststasjonene nå enn i starten av året. Enkelte yrkesgrupper hurtigtester seg kanskje oftere enn andre. I våre analyser var det kun mulig å inkludere PCR-tester, sier forskeren.

Folkehelseinstituttet har også tidligere undersøkt om yrkesgrupper som er i hyppig kontakt med pasienter, elever og kunder, har økt risiko for covid-19-smitte.

Tallene som nå publiseres, gjelder i perioden august til desember i 2021. Dataene er hentet fra Beredskapsregisteret for covid-19.

Les mer her

Powered by Labrador CMS