Et dansk forskningsprosjekt ser tendenser til at aktive unge kvinner rammes hardt av senvirkninger etter covid-19

Senvirkninger av covid-19: Forskning antyder en ny pasientgruppe

Ny forskning på senvirkninger etter koronasykdom peker på unge, tidligere aktive kvinner som en ny pasientgruppe.

Publisert

Danske Fysioterapeuten omtaler foreløpige data fra et pågående forskningsprosjekt ved «Senfølgeklinikken» ved Aarhus Universitetshospital.

Cirka 1,5 prosent av dansker bosatt i regionen Midtjylland som har gjennomgått covid-19-infeksjon, blir henvist til klinikken. Det danske forskningsprosjektet tyder på at disse pasientene skiller seg fra andre pasientgrupper som mottar rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Pasientene er oftere unge kvinner som tidligere har levd aktive og sunne liv.

Forsker på funksjonsnedsettelse

Forskningsprosjektet, som drives av ergoterapeut og seniorforsker Lisa Gregersen Østergaard og fysioterapeut Trine Brøns Nielsen, har pågått siden september 2020. Forskerne forteller til danske Fysioterapeuten at prosjektet er planlagt å fortsette så lenge det finnes pasienter på klinikken. Per desember 2021 var det blitt samlet inn data fra 500 pasienter via spørreskjema, intervjuer og ved undersøkelser av kognitiv og fysisk funksjonsevne. Data om fysisk funksjon ble blant annet innhentet ved spesifikke tester som en 6-minutters gangtest og en reise/sette seg-test. Forskerne har samarbeidet med Aarhus kommune for å kunne følge pasientene og samle data over tid.

Unge, tidligere aktive kvinner opplever senvirkninger

Data fra forskningsprosjektet viser at pasientene ved klinikken opplever funksjonsnedsettelser i form av mental tretthet, nedsatt fysisk kapasitet og nedsatt konsentrasjonsevne. Mange av pasientene har i forbindelse med senvirkningene blitt nødt til å sykemelde seg fra jobb. 90-95 prosent av pasientene som vurderes ved klinikken, har behov for opptrening i kommunen etter vurdering av terapeut.

De foreløpige forskningsresultatene viser en overraskende tendens hvor pasientene er unge, i snitt midt i 40-årene. 70-80 prosent er kvinner, og de har tidligere levd svært aktive liv med høyt fysisk og sosialt aktivitetsnivå. Forskning på senvirkningene av covid-19 kan dermed antyde en ny pasientgruppe med behov for rehabilitering, som skiller seg fra gruppen som ellers identifiseres i regi av spesialisthelsetjenesten.

Ønsker mer kunnskap

Til danske Fysioterapeuten understreker forskerne at det er en ny situasjon, og at det er mye man ikke vet om senvirkningene etter en covid-19-infeksjon. De ønsker å fortsette forskningsprosjektet for å kunne identifisere pasientene som rammes. Samtidig ønsker de mer kunnskap om hvordan det går med pasientene og hva som kjennetegner de som får problemer med å komme tilbake til arbeidslivet.

Powered by Labrador CMS