Gratis fysioterapi til handikappede

Danske Fysioterapeuter vil gi gratis fysioterapi til mennesker med fysiske handikap slik at de har mulighet til lå være fysisk aktive.

Publisert Sist oppdatert

Fysisk aktivitet er helsefremmende og kan forebygge en rekke livsstilssykdommer. Men for mennesker med nedsatt funksjonsevne kan det være problematisk å høste gevinsten av å være fysisk aktive. Det ønsker Danske Fysioterapeuter å gjøre noe med i samarbeid med Bevica Fonden, ifølge fysio.dk.

Kunnskap og kompetanse

Via gratis fysioterapi til denne gruppen ønsker man å bidra til å øke det fysiske aktivitetsnivået, og målet er å øke fysioterapeutenes kunnskap og kompetanse på området.

Prosjektet er støttet med 250 000 kroner av Bevica Fonden, og det skal blant annet utvikles undervisningsforløp for fysioterapiklinikkene som deltar, og erfaringsoppsamlende teknologi.

Utsatt gruppe

Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) har mennesker med fysiske handikap større risiko for å pådra seg alvorlige følger av livsstilssykdommer enn mennesker uten handikap. Samtidig peker WHO på mangelen av helsefremmende og forebyggende tiltak for handikappede, hvor fysisk aktivitet vil være et viktig element. 

Powered by Labrador CMS