Satser på felles kommunal journalløsning

Kommunene, KS og staten er enige om å jobbe fram en felles digital journalløsning for kommunale helse- og omsorgstjenester. De skal nå i gang med et forprosjekt.

Publisert Sist oppdatert

- Alt for mange feil skjer i dag på grunn av mangel på informasjon og samhandling. Også kommunene trenger nye og bedre arbeidsverktøy slik at de kan jobbe mer effektivt, og få IKT-løsninger som støtter dem på en god måte. Løsningen vil gi alt helsepersonell bedre oversikt, støtte til viktige valg og mindre feilmedisinering. Vi er glade for at det nå igangsettes et forprosjekt slik at vi kan nå målet om bedre pasientsikkerhet og bedre helsetjenester, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Da planen ble lansert i forrige uke, sa daværende eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen at hun understreker behovet for å ha oppdatert informasjon hos de ulike partene i helsevesenet som skal samhandle. Det kan gjelde faktorer som legemidler og planer for videre pasientbehandling.

KS og staten viser til at mange kommuner har eldre IKT-løsninger som uansett må skiftes ut i løpet av få år. Da vil det koste mye om hver enkelt kommune går ut og skaffer nye løsninger, i forhold til om man gjør det sammen.

Direktoratet for e-helse har fått i oppdrag å jobbe med forprosjektet.

Powered by Labrador CMS