Mange får demens etter slag, men hvorfor?

En av fem som rammes av akutt hjerneslag, utvikler demens i løpet av ett år. En norsk forskergruppe skal forsøke i finne ut hvorfor.

Publisert Sist oppdatert

Hvert år rammes om lag 15.000 personer i Norge av hjerneslag. Over halvparten av disse pasientene får svikt i hjernefunksjonen.

Men til tross for det høye antallet pasienter er det forsket lite på hvorfor så mange av dem utvikler demens eller annen kognitiv svikt. Nå settes det i gang en studie for å finne svar på hvorfor dette skjer, og om det er mulig å forebygge. Det skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen i en artikkel som er publisert på forskning.no.

- Stor gruppe som lever lenge

– Dette er en stor pasientgruppe som lever lenge, og det er viktig å finne svar, sier prosjektleder Ingvild Saltvedt. Hun er overlege i geriatri ved St. Olavs Hospital og førsteamanuensis ved Institutt for Nevromedisin ved NTNU

Opptil 1.000 pasienter skal inkluderes i studien, noe som vil skje i løpet av sykehusinnleggelsen. Deretter kartlegges pasientene i forbindelse med en rutinekontroll tre måneder etter hjerneslaget og etter halvannet år. Tanken er å følge dem opp over flere år.

Fem hovedspørsmål:

  • Hvor stor er forekomsten av demens og kognitiv svikt etter hjerneslag?
  • Hvorfor skjer det?
  • Er det mulig å utvikle verktøy for å forutsi hvem som er i risikosonen?
  • Hva har fysisk aktivitet å si?
  • Har pasientens evne til å følge anbefalt behandling og hvilken betydning har dette for videre prognose.

Sykehus og organisasjoner

Forskningsgruppen er satt sammen av folk med kompetanse innen geriatri, hjerneslag og bevegelse. Representanter for brukerne er også med, gjennom Landsforeningen for slagrammede og  Nasjonalforeningen Trondheim Demensforening.

Prosjektet er et samarbeid mellom fem norske sykehus: St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Oslo, Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge og Bærum sykehus. Samtlige skal rekruttere deltakere til studien. Prosjektet samarbeider også med forskere i Storbritannia, USA og Australia.

Powered by Labrador CMS