Kondisjonstrening kan motvirke kognitiv svikt

Kondisjonstrening kan forebygge kognitiv svikt og demens hos eldre, og er mer effektivt enn for eksempel styrke- og balansetrening. Det viser en kanadisk studie publisert i British Journal of Sports Medicine.

Publisert Sist oppdatert

Resultatet av studien viste at kondisjonstrening økte volumet på hippocampus, en del av hjernen som er sterkt forbundet med risikoen for demens.

Hippocampus er en fremhvelving i bunnen på nedre horn av sideventrikkelen, og er en viktig del av det limbiske systemet. Hippocampus har stor betydning for hukommelse og læring.
Kilde: Norsk medisinsk ordbok.

Studien er utført av forskere fra University of British Columbia (UBC), Department of Physical Therapy:

Aerobic exercise increases hippocampal volume in older women with probable mild cognitive impairment: a 6-month randomised controlled trial. Se også abstract.

Mild kognitiv svikt er en kjent risikofaktor for demens. Det er derfor svært viktig å komme i gang med behandling så tidlig som mulig. Og trening er et lovende tiltak som kan bekjempe en negativ kognitiv utvikling.

Treningsintervensjoner

I studien ble 86 kvinner i alderen 70 – 80 år med sannsynlig mild kognitiv svikt (mild cognitive impairment, MCI) randomisert til tre grupper for et treningsprogram over seks måneder, to ganger per uke.

  • Gruppe 1: Kondisjonstrening (Aerobic training programme, AT. "Outdoor walking").
  • Gruppe 2: Ulike former for styrketrening (Resistance training, RT. "Both a Keiser Pressurised Air system and free-weights were used. The Keiser-based exercises consisted of biceps curls, triceps extension, seated row, latissimus dorsi pull downs, leg press, hamstring curls and calf raises").
  • Gruppe 3: Balanse- og tøyningsøvelser (BAT programme. "Stretching, range of motion and balance exercises, functional and relaxation techniques.")

Resultater

Før start og ved avslutning av det seks måneder lange programmet ble det tatt MR av deltakerne for å registrere volum på hippocampus. I tillegg ble verbal hukommelse og læring målt med Rey's Auditory Verbal Learning Test.

Sammenlignet med BAT-gruppen, hadde gruppen for kondisjonstrening en signifikant økning av volumet både på høyre og venstre side, og det totale volumet på hippocampus. (p≤0.03).

Deltakerne i RT-gruppen hadde derimot ingen signifikant økning av volum på hippocampus etter programmets avslutning. (p=0.76)

Konklusjon

Kondisjonstrening gir en betydelig økning i volum på hippocampus hos eldre kvinner med sannsynlig mild kognitiv svikt (MCI). Det trengs imidlertid mer forskning for å påvise signifikansen av treningsinduserte endringer i hippocampus-volum hos eldre voksne med mild kognitiv svikt (MCI).

Powered by Labrador CMS