Illustrasjonsfoto: colorbox.com

Fysisk aktivitet mot depresjon

Depresjon er tre ganger vanligere blant folk som har opplevd hjerteinfarkt enn blant de som ikke er blitt rammet. Fysisk aktivitet viser seg å ha god forebyggende virkning.

Publisert

Det er kjent at trening øker overlevelsen av et hjerteinfarkt. Nå viser en ny undersøkelse at treningsvaner også påvirker hvordan kroppen takler infarktet i tiden etterpå, ifølge Forskning.no.

Holder motet oppe

Det er HUNT-studiene som ligger til grunn for undersøkelsen, som altså viser at folk som har trent regelmessig i langt tid før hjerteinfarktet er mindre disponert for å miste motet etterpå.

– Fysisk aktivitet beskytter mot depresjon etter gjennomgått hjerteinfarkt, oppsummerer førsteamanuensis Linda Ernstsen ved NTNU.

HUNT-studiene byr på store mengder data for forskerne, og via disse har det vært mulig å se hvordan helsen til en stor gruppe mennesker endrer seg over tid.

Middelaldrende og eldre

Forskerne undersøkte resultatene fra middelaldrende og eldre som hadde deltatt i alle tre studiene i HUNT, og som opplevde sitt første hjerteinfarkt etter deltakelsen i den andre HUNT-studien. Slik kunne man se hvorvidt treningsvaner over år påvirket hvordan folk følte seg etter hjerteinfarktet.

Helsedirektoratets anbefalinger om aktivitet er blitt brukt som mål på om folk trente eller ikke.

Tydelig tendens

Det understrekes at utvalget, som besto av 189 personer, er lite, og forskerne har derfor tatt sine forbehold. Men, tendensene ser ut til å være klare – den største forekomsten av depresjon var blant de som aldri hadde trent, mens det motsatte var tilfelle blant de som hadde trent hele tiden.

Sammendrag finner du her.

Powered by Labrador CMS