Gravide er for stillesittende

Stillesittende gravide står i fare for å utvikle svangerskapsdiabetes og andre helseplager. Etnisk opprinnelse ser ut til å påvirke aktivitetsnivået, ifølge en ny studie.

Publisert

En nylig publisert studie har tatt for seg aktivitetsnivået til gravide kvinner i Groruddalen i Oslo. Den slår fast at gravide kvinner beveger seg mye mindre enn hva Helsedirektoratet anbefaler, ifølge forskning.no.

Etniske forskjeller

Ifølge studien når bare én av fire kvinner Helsedirektoratet aktivitetsmål, som tilsvarer 150 minutter rask gange per uke. Etnisk opprinnelse ser også ut til å spille en rolle. Mens 35 prosent av kvinnene med etnisk norsk bakgrunn nådde aktivitetsmålet, er det kun 16 prosent av kvinnene fra Midtøsten og 14 prosent med bakgrunn fra Sør-Asia som når målet.

Kåre Rønn Richardsen ved Oslo universitetssykehus ønsket i å kartlegge forskjellene i aktivitet blant gravide med ulik etnisk bakgrunn i sin ferske doktoravhandling.

– I utgangspunktet er det ikke noe problem at det er etniske forskjeller i aktivitet. Men det kan fort bli det når vi får høyere forekomster av enkelte sykdommer i noen etniske grupper, sykdommer som vi vet at høyere aktivitet er med på å forebygge, sier Richardsen til Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse.

Biologiske forskjeller

Biologiske forskjeller spiller en rolle for utvikling av svangerskapsdiabetes, men ulik grad av fysisk aktivitet kan også være med på å forklare hvorfor enkelte etniske grupper er mer utsatte enn andre. 

– Forskjellene i aktivitet mellom etniske grupper er ikke bare store under graviditeten, de øker også ytterligere de første månedene etter fødselen. Vi vet at svangerskapsdiabetes gir større risiko for diabetes type 2 senere i livet, og det gjør også overvekt. Lite fysisk aktivitet blant gravide kvinner i enkelte etniske grupper kan derfor få langtidseffekter, sier Richardsen.

Studien fra Groruddalen er den første som ser på forskjeller i fysisk aktivitet blant gravide i Norge med ulike etnisk bakgrunn. Richardsen understreker at studien først og fremst sier noe om forskjeller og sammenhenger – ikke årsaker.

Les mer om temaet.

Powered by Labrador CMS