Mer trening bra ved risiko for diabetes 2

Personer med økt risiko for type 2 diabetes trenger å trene mer enn friske for å oppnå samme effekt, ifølge ny forskning fra Universitetet i Lund.

Publisert Sist oppdatert

Årsaken til type 2-diabetes skyldes både arv og livsstil. Hvis du har mor, far eller søsken med type 2 diabetes, har du selv en tre ganger så stor sjanse for å få sykdommen selv enn dersom dette ikke hadde vært tilfelle (arvbelastning). Forebyggende behandling består i stor grad av å spise sunnere og trene mer.

Forskere ved Lunds Universitet har undersøkt effekten av trening hos personer med økt risiko for type 2 diabetes, med bakgrunn i arv.

Deltakerne besto av totalt 50 utrente, lett overvektige, men fullt friske menn i 40-årene, som i sju måneder måtte trene på Friskis & Svettis. Halvparten tilhørte en arvbelastet risikogruppe, og halvparten var en kontroll uten arvbelastning. Studien er publisert i Journal of Applied Physiology.

Tre økter per uke

Deltakerne ble tilbudt tre treningsøkter per uke, inkludert en spinningtime og to aerobictimer, der treningsintensitet og energiforbruk ble målt. Før og etter treningsperioden gjennomgikk de en medisinsk undersøkelse og en glukosetoleransetest for å undersøke cellenes evne til å ta opp glukose i blodet. Forskerne tok også muskelbiopsi, der geners aktivitet ble målt.

Begge gruppene trente like hardt, men risikogruppen deltok på flere økter og forbrukte totalt mer energi enn kontrollgruppen. Etter korreksjon for forskjeller, viste resultatene at alle tjente på å trene; man gikk ned i vekt, reduserte sin livvidde og bedret kondisjonen. De genetiske analyser viste også tilsvarende genetiske endringer mellom de to gruppene.

Måtte trene mer

Forskjellen var at risikogruppen måtte trene mer for å oppnå samme effekt som deltakerne i kontrollgruppen.

For å kunne svare på spørsmålet hvorfor resultatene ble som de ble, og i fremtiden være i stand til å gi råd om hva slags trening og hvilken intensitet som passer denne gruppen mennesker best, må det ifølge forskerne publiseres produseres ytterligere studier på dette feltet.  

Kilde: Lunds Universitet

Referanse: Carl Ekman, Targ Elgzyri, Kristoffer Ström, Peter Almgren, Hemang Parikh, Marloes Dekker Nitert, Tina Rönn, Fiona Manderson Koivula, Charlotte Ling, Åsa B. Tornberg, Per Wollmer, Karl-Fredrik Eriksson, Leif Groop, Ola Hansson: Less pronounced response to exercise in healthy relatives to type 2 diabetics compared to controlsJournal of Applied Physiology, 3 September 2015

Powered by Labrador CMS