Vurderer konsekvensene, om et års tid

Diagnoselisten ble fjernet uten utredning. Nå ønsker partiene som fikk den fjernet en vurdering av konsekvensene om et års tid.

Publisert

Diagnoselisten ble ofret på budsjettbordet for at regjeringen skulle komme til enighet med støttepartiene. Dette til tross for at både Kristelig folkeparti (Krf) og Venstre (V) i utgangspunktet ønsket det annerledes.

Nå er Helse- og omsorgskomiteens behandling av statsbudsjettet for 2017 klar, og her ber de samme fire partiene om en vurdering av konsekvensene etter fjerningen av diagnoselisten i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2017 – 2018.

Vurderer for noen

NFF og en rekke pasientorganisasjoner har reagert på at diagnoselisten er fjernet uten at man har foretatt en faglig vurdering av konsekvensene. Regjeringen hadde også svært knapp tid mellom høringsfristen for fjerning av diagnoselisten, og presentasjonen av statsbudsjettet i høst.

Nå velger man å vurdere konsekvensene i ettertid, men bare for utvalgte grupper.

«Stortinget ber regjeringen vurdere hvilke konsekvenser avviklingen av diagnoselisten får for studenter og pasienter med lav inntekt kombinert med kronisk sykdom, og komme tilbake til Stortinget med denne vurderingen i forbindelse med Prop. 1 S (2017–2018)», heter det i tilrådingen signert Høyre, Frp, V og Krf.

Ønsker reell skjerming

Tilrådingene inneholder også mindretallsforslag, blant annet fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Disse partiene ber Stortinget utsette de foreslåtte endringene i egenandelstak 2. Samtidig ber de regjeringen komme tilbake med en ny vurdering av egenandelstakene, hvor det også skal foreslås bedre og mer reelle skjermingsordninger i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Senterpartiet har også kommet med en egen tilråding, hvor man ikke innfører egenandeler på fysioterapi og hvor diagnoselisten består.

«Stortinget ber regjeringen om å ikke innføre egenandeler på fysioterapi, beholde diagnoselisten for gratis fysioterapi og fremme nytt forslag i samarbeid med brukerorganisasjoner, og fremme sak til Stortinget om dette», heter det i tilrådingen.

Helse- og omsorgskomiteens innstilling finner du her.

Powered by Labrador CMS