Diffus diagnose – tydelig plage

«Diffuse plager» som årsak til sykmelding sier mer om diagnosesystemet og utilstrekkelig medisinsk tenkning enn om plagene. Det skriver to spesialister i psykomotoriske fysioterapi i en kronikk på NRK Ytring.

Publisert

Alette Ottesen, fysioterapeut med master i psykisk helsearbeid, og universitetslektor Nina Tvedten tar i kronikken for seg diskusjonen om økningen i legers bruk av begrepet ”diffuse plager” som sykmeldingsårsak.

NAV opplyste for kort tid siden at sykemeldingstallene går ned, men at diffuse sykemeldingsgrunner øker betydelig. Folk, flest kvinner, sykemeldes på grunn av trøtthet og slapphet. Det bekymrer NAV, som ber folk tenke seg om. Arbeidsminister Huitfeldt har uttalt på Dagsrevyen av sofaen er en fiende.

- Utsagnene er eksempler på unyanserte meninger og holdninger - fra to med definisjonsmakt. NAV etterlyser mer presise diagnoser med en underliggende medisinsk forklaring. Det finnes sjelden enkle forklaringer eller løsninger på helseproblemer og sykemeldingsgrunner. Det er vår erfaring etter å ha arbeidet som fysioterapeuter med spesialisering i psykomotoriske fysioterapi i mer enn 25 år, skriver Ottesen og Tvedten.

Møter mange

I sin yrkeshverdag møter de mange sykemeldte med såkalte diffuse eller sammensatte plager, folk som har fått kroppslige smerter og symptomer av en hverdag de ikke tåler. Å stramme muskler gjennom lang tid i et forsøk på å ha kontroll, holde ut og klare alt, gjør folk dårlige. Kroppen svarer med smerter, pusteproblemer, slitenhet, uro og søvnløshet. Plagene er tydelige, men gir ikke utslag på blodprøver og høyteknologiske medisinske undersøkelser.

- Uttrykket «diffuse plager» sier etter vår mening mer om utilstrekkelig medisinsk tenkning og diagnosesystem enn om plagene. Dagens medisinske kart – diagnosesystemet – stemmer ikke alltid med terrenget som er folks plager, skriver kronikkforfatterne.

Kan påvises

De mener folk kan trenge hjelp til å forstå sammenhengen mellom de kroppslige spenningene, plagene og livet de lever, og at anspenthet over tid gir kroppslige endringer.

- For mange kan det bli et vendepunkt om en fagperson spør dem om, og undersøker hele kroppen. I mange tilfeller kan kroppslige funn konkret påvises som forenlig med plagene. Det kan være starten på å gyldiggjøre, forstå og håndtere slitenhet og ubehagelige følelser. Plagene er ikke lenger diffuse eller uforståelige.

Helse og definisjonsmakt

Alette Ottesen og Nina Tvedten understreker i kronikken at det ikke finnes enkle forklaringsmodeller med entydige oppskrifter på å fremme helse og redusere sykemeldingstallene. De fleste ønsker å være på jobb.

- Vår erfaring som fysioterapeuter er at det er tungt for folk å bære «usynlige» plager, og ekstra tungt når de heller ikke forstås av helsevesen, NAV og politikere. Sykemeldingsgrunnene er tydelige signaler til samfunnet vi lever i. Hvordan vi kan håndtere livet i krysningen mellom hverdagens krav og egen helse bør møtes med flere innfallsvinkler av de som har definisjonsmakt, heter det i kronikken.

Powered by Labrador CMS