Anna Pedersen er glad for at NFF kjører kurs digitalt i stedet for å avlyse.

Valgte kurs fordi det var digitalt

Fysioterapeut og spesialist i allmennmedisin Anna Pedersen (48) meldte seg på grunnkurs i treningslære fordi det var digitalt.

Publisert

For første gang i historien har Norsk Fysioterapeutforbund gjennomført grunnkurset digitalt. Pedersen er glad for at hun deltok, selv om hun verken møtte kursledere eller andre deltakere fysisk.

- For meg personlig er det fantastisk bra at NFF arrangerer flere og flere kurs digitalt. Jeg bor i Hemsedal og det er kostnadskrevende og tar mye tid å reise på kurs i for eksempel Oslo. Nå kunne jeg ta kurset hjemmefra, og det passet meg perfekt, sier Pedersen.

Velger flere kurs

Det betyr at hun kan gjennomføre flere kurs enn hun vanligvis hadde gjort. Pedersen har nå meldt seg på andre digitale kurs samt temadagene «Fysioterapi erstatter kirurgi – når er det et klokt valg?»

Hun mener det er viktig at NFF gjennomfører kurs, fremfor å avlyse, og oppfordrer organisasjonen til å tenke digitale kurs så langt som mulig.

- Jeg er avhengig av å gjennomføre kurs for å opprettholde spesialistgodkjenningen min. I tillegg trenger jeg påfyllene kursene gir meg. Jeg er derfor glad for at NFF ikke velger å avlyse, men i stedet kjører kurs digitalt når det er mulig, sier Pedersen.

Nå som lang reisevei ikke lenger hindrer henne, speider hun etter digitale kurs som interesserer henne. Samtidig mener hun det fortsatt er viktig med kurs hvor du møter fysisk.

- Helt klart. Digitale kurs gir ikke samme mulighet for mingling og samarbeid, selv om jeg synes kurset i treningslære var lagt opp svært profesjonelt. Jeg fikk stort utbytte av å delta og gleder meg til neste samling, sier Pedersen.

Ønsker seg fysiske kurs

Kursleder Håvard Østerås ønsker primært at kursene i treningslære skal gjennomføres med fysisk oppmøte, men er samtidig glad for at NFF gjennomfører kurset digitalt i stedet for å avlyse.

- Jeg mener deltakerne får størst utbytte av kurset når det arrangeres fysisk. Det gjør det enklere å ha gruppediskusjoner. Minglingen i pausene gir også god læring. Et digitalt kurs kan aldri bli like bra som fysisk oppmøte, sier Østerås.

Samtidig mener han det tross er bedre med digitale kurs enn ingen kurs, og han mener grunnkurset i treningslære ble gjennomført på en forsvarlig måte.

- Hovedmotivet mitt for å starte kurset for sju år siden, var at fysioterapeuter trenger denne kunnskapen. Det gjelder også nå, ja, kanskje spesielt nå. Vi har for lite medisinsk treningslære i grunnutdanningen, samtidig som vi har et stort behov for kunnskapen når vi jobber klinisk, sier Østerås.

Rådgiver Dora Sif Oskarsdottir i Norsk Fysioterapeutforbund holdt i trådene, mens kurset ble kjørt digitalt.

Satser digitalt

Norsk Fysioterapeutforbund jobber nå aktivt for å gjøre en rekke av de fysiske kursene digitale. I tillegg ønsker forbundet å gjennomføre fysiske kurs når det er mulig.

- Koronasituasjonen har vist oss at vi har behov for flere digitale kurs. Vi brukte mye tid og ressurser på å legge til rette for, samt gjennomføre grunnkurset i treningslære. Det ga oss mye læring, som vi trekker med oss videre, sier rådgiver Dora Sif Oskarsdottir i NFF.

Powered by Labrador CMS