Foto: Rune Daniel Beck, Det kongelige slott.

Direkte tilgang og lovfesting har passert statsråd

I statsråd fredag vedtok regjeringen å anbefale direkte tilgang til fysioterapeut, uten henvisning fra lege. Regjeringen foreslo også lovfesting av fysioterapeut i kommunene.

Publisert Sist oppdatert

Dermed har to viktige politiske saker, som Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) har jobbet for i flere år, passert statsråd. Vedtakene er en del av Stortingsproposisjon 71 L (2016-2017) om endringer i helselovgivningen. Neste skritt er at proposisjonen legges fram for Stortinget, der den først går til komitébehandling. Det er imidlertid liten grunn til å tro at regjeringens forslag til Stortinget ikke går igjennom.

I vårsesjonen?

– Vi ser fram til å få disse endringene vedtatt i Stortinget i vårsesjonen, og at de skal tre i kraft fra 1. januar 2018, sier forbundsleder Fred Hatlebrekke.

Les også NFFs høringssvar når det gjelder direkte tilgang til fysioterapi.

I kapittel 3, om lovfesting av kompetansekrav i den kommunale helse- og omsorgstjenesten, heter det at Helse- og omsorgstjenesteloven i hovedsak er profesjonsnøytral. Loven lister ikke opp hvilke profesjoner som kommunen må ha knyttet til seg for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Men samtidig inneholder loven flere bestemmelser eller forskriftshjemler som stiller krav om ulike former for kompetanse en kommune må ha.

Kjernekompetanse

Ifølge regjeringens beslutning bør både sykepleiere og fysioterapeuter lovfestes som del av den kjernekompetansen kommunene må ha for å kunne oppfylle sitt ansvar.

- Det er vanskelig å se for seg hvordan en kommune skal kunne oppfylle dette ansvaret uten å ha denne helsefagkompetansen, heter det i proposisjonen.

Her finner du pressemeldingen fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Forskrift må være på plass

Kapittel 9 tar for seg oppheving av kravet om henvisning for å få stønad til behandling hos fysioterapeut - som varslet i Primærhelsetjenestemeldingen.

Regjeringen påpeker at det også utarbeides en forskrift som skal regulere avtalefysioterapeutenes virksomhet, inkludert kvalitets- og funksjonskrav. Disse tiltakene er også omtalt i «Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017–2019».

I proposisjonen som passerte statsråd fredag, forutsettes det at forskriften må være på plass før direkte tilgang til fysioterapeut innføres fra januar 2018.

Powered by Labrador CMS