Kreft stabilt, demens øker

Det er stadig færre som dør av hjerte- og karsykdommer, mens kreftdødeligheten er stabil. Dødsfall på grunn av demens øker.

Publisert Sist oppdatert

Folkehelseinstituttet offentliggjorde mandag dødsårsaksstatistikken for 2014. Det ble registrert 40.344 dødsfall for personer som var bosatt i Norge dette året, 839 færre enn for 2013, skriver www.fhi.no.  

Nedgang, men fortsatt størst

Nedgangen i hjerte- og karsykdommer som dødsårsak fortsetter, både når vi ser på antall dødsfall, rater (antall per 100.000) og hvor stor andel hjerte- og karsykdommene utgjør av alle dødsårsaker.

Det er nedgang både i hjerteinfarkt og annen iskemisk hjertesykdom og i hjerneslag. Men hjerte- og karsykdommer er fortsatt den største dødsårsaksgruppen, og utgjør 29,6 prosent av alle dødsfall.

Når det gjelder kreft som dødsårsak er lungekreft (2158 dødsfall), kreft i tykktarm og endetarm (1563) samt prostatakreft (1093) de største gruppene, opplyser Folkehelseinstituttet.

Luftveissykdommer

Den tredje store gruppen av dødsårsaker er luftveissykdommer. Her har det vært relativt små endringer de siste fem årene, og denne sykdomsgruppen utgjør nå 9,5 prosent av alle dødsfall.

Fra rundt 1970 til 2010 var det en økning i antall dødsfall på grunn av nedre luftveissykdommer som kols og astma. Fra 2010 har dødsraten vært på cirka 50 per 100.000. Dette kan tyde på at dødsfall som følge av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) har flatet ut, ifølge Folkehelseinstituttet.  

Demens

Siden 1970-tallet og frem til i dag har det vært en tydelig økning av antall dødsfall som følge av demenssykdommer; Alzheimers sykdom og uspesifisert demens. I 2014 ble det registrert 3.000 dødsfall som følge av demens, noe som utgjør 7,6 prosent av alle dødsfall. Til sammenligning var denne andelen 2,2 prosent i 2000.

Eldre som faller

Det totale antallet ulykkesdødsfall holder seg jevnt i underkant av 2.000 tilfeller i året. Den klart største gruppen av ulykkesdødsfall gjelder fall hos eldre personer. I tillegg regner Folkehelseinstituttet med at det også i gruppen «annen ulykke» er mange fallulykker. Årsaken er at en stor andel av disse er eldre personer med hoftebrudd.

Trafikkulykker og selvmord

Fra 2012 til 2013 var det en økning i antall dødsfall i trafikkulykker fra 141 til 186 tilfeller, men i 2014 var det på ny en nedgang til 144 dødsfall. Dette er blant de laveste trafikkulykkestall som noen gang er registrert.

Det ble i 2014 registrert 548 selvmord, mot 556 i 2013. Antallet selvmord har de siste årene vært stabilt på cirka 1,4 prosent av alle dødsfall, opplyser Folkehelseinstituttet.

Powered by Labrador CMS