Ulikheter i dødelighet flater ut

En studie fra Folkehelseinstituttet viser at ulikheter i dødelighet mellom utdanningsgrupper har begynt å flate ut for første gang siden 1960-tallet. Men dette gjelder foreløpig bare menn.

Publisert

Resultatene viser at mens ulikhetene i totaldødelighet har begynt å flate ut for menn under 75 år, så øker den fortsatt for kvinner i samme aldersgruppe.

Studien inkluderer alle i Norge i perioden 1961–2010 i alderen 45–74 år, mer enn 700.000 dødsfall. Dette er en av de største studiene i sitt slag, opplyser fhi.no.

Årsaken til at forskjellene minsker for menn er en betydelig nedgang i ulikheter i dødelighet av hjerte- og karsykdommer etter årtusenskiftet. For lungekreft og kols er det fortsatt en bekymringsfull økning i forskjellene mellom menn på bunn og topp i utdanningshierarkiet.

Lungekreft og kols

Den positive utviklingen når det gjelder hjerte- og kardødelighet sees også hos kvinner, men her er ulikhetsøkningen for lungekreft- og kolsdødelighet enda større enn hos menn. Det vil føre til en fortsatt økning i totale dødelighetsforskjeller hos kvinner - også etter årtusenskiftet, mener Folkehelseinstituttet.

Forskerne har ikke undersøkt livsstil og helseatferd, men de ser indirekte at det er røyking som står bak mange av forskjellene de siste tiårene, fordi lungekreft og kols er tett knyttet til røyking.
– Det ser ut til at røyking er en spesielt viktig faktor for de til dels store dødelighetsforskjellene vi har i Norge, sier Bjørn Heine Strand, seniorforsker på Folkehelseinstituttet. 

Koblet registere

Forskerne har gjort denne studien ved å koble tall fra Dødsårsaksregisteret i perioden 1961–2010 med Nasjonal utdanningsbase. De har sett på forskjeller i dødelighet mellom utdanningsgrupper, og benyttet metoder som tar høyde for at flere og flere tar høyere utdanning over perioden de har undersøkt.

Powered by Labrador CMS