Illustrasjonsfoto: colourbox.com

Norge topper listen over forskjeller i levealder

Sammen med Litauen kommer Norge dårligst ut i en europeisk undersøkelse om forskjeller i dødelighet mellom høyt og lavt utdannede.

Publisert

Det er en fersk studie fra Folkehelseinstituttet som byr på denne labre rangeringen.

– I resten av Europa er forskjellene mellom utdanningsgrupper redusert, men ikke i Norge. I Norge øker forskjellene, spesielt for kvinner, sier forsker Bjørn Heine Strand ved Folkehelseinstituttet og en av forfatterne bak studien.

Tidligere forskning har vist at det er en sammenheng mellom utdanningsnivå og helse.

Røyking tar kvinneliv

Røyking trekkes frem som hovedårsak til den økte forskjellen i levealder blant norske kvinner, hvor lungekreft og kols nevnes spesielt.

Ifølge Folkehelseinstituttet røyker i dag om lag hver fjerde av de lavt utdannede kvinnene, mens blant høyt utdannede er det kun seks prosent røykere.

Europeiske trender

Dødelighetsforskjeller mellom høyt og lavt utdannede er studert i perioden 1990-1994, og mellom 2005-2009. Hensikten har vært å identifisere trendene i Europa, for så å se på hvilke dødsårsaker som bidrar til forskjellene.

– På denne måten kan vi sammenligne resultatene mellom land, noe som tidligere har vært vanskelig på grunn av forskjeller i metodikk og data, sier Strand.

Dette er den største studien i sitt slag og er nylig publisert i det anerkjente forskningstidsskriftet British Medical Journal.

Powered by Labrador CMS