Kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning

Praksisveiledere er sentrale rollemodeller og har en unik mulighet til å påvirke studenter til å praktisere kunnskapsbasert. Det påpeker Nina Rydland Olsen i en doktorgradsavhandling fra UiB.

Publisert

Disputasen finner sted den 19. juni, og avhandlingens tittel er «Evidence-based practice in physiotherapy education. Challenges for integration in clinical education». Temaet er hvordan man kan fremme kunnskapsbasert praksis i fysioterapiutdanning, og utfordringer med integrering i praksisstudier. Nina Rydland Olsen mener at undervisning i kunnskapsbasert praksis blant studenter og helsepersonell kan bidra til bedre kvalitet på helsetjenestene.

I avhandlingen viser hun at mengde og type undervisning i kunnskapsbasert praksis viste seg å påvirke i hvilken grad studenter fant frem til, og kritisk vurderte, forskning i løpet av praksisstudiene.

Møtet med pasientene

- Studentene strevde imidlertid med å bruke forskningsbasert kunnskap i møte med pasientene. De som deltok i studien var tredjeårsstudenter, men fremdeles noviser i praksis. Derfor søkte de oftere svar fra praksisveilederne; en lettere og mindre tidkrevende løsning enn å søke etter forskning selv. Studentene prioriterte heller å lære fra praktiske situasjoner. De uttrykte samtidig at de manglet rollemodeller som kunne vise dem hvordan praktisere kunnskapsbasert i praksisstudiene, skriver Olsen.

Hun understreker at praksisveiledere er sentrale rollemodeller for studenter, og at de har en unik mulighet til å påvirke studenter til å praktisere kunnskapsbasert. Opplæring i kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere ble derfor gjennomført som en del av doktorgradsarbeidet.

Opplæring ga resultater

Resultater fra evalueringen viste at praksisveilederne fikk mer kunnskap, bedre ferdigheter, bedre holdning og bedre atferd knyttet til kunnskapsbasert praksis. Men at alternative tiltak må vurderes for at atferdsendringene skal vare over tid.

Nina Rydland Olsen har hovedfag i fysioterapivitenskap, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, 2006. Hun er nå tilsatt som høgskolelektor ved Institutt for ergoterapi, fysioterapi og radiografi, Høgskolen i Bergen (HiB).

Powered by Labrador CMS