Gravid: Frisk eller syk?

Om «normale svangerskapsplager» og kvalifisering til spesiell beskyttelse

Doktorgrad i Fysioterapeuten 6/2012

Eva Haukeland Fredriksen, Fysioterapeut, Cand. Polit,  PhD, UiO, Det medisinske fakultet, Institutt for helse og samfunn. Disputas fant sted 25. januar 2012 ved Oslo Universitetssykehus.

Originaltittel: Pregnant: Healthy or sick? “Normal pregnancy complaints” and eligibility to protection

Formålet med studien var å utforske sosiale konstruksjoner av graviditet som helse eller sykdom, og hvordan kvinner med “normale svangerskapsplager”  erfarer og håndterer graviditeten, jobben og helsen. Vi har benyttet konstruktivistisk grounded theory, og har utforsket (1) hvordan gravide kvinner med bekkenproblemer fortolker svangerskapsplagene sine, (2) kvinners forventninger og erfaringer relatert til arbeidskapasitet og helse i svangerskapet, sammenlignet med ideene i den sosiale og politiske kontekst, (3) hvilke handlinger og strategier kvinnene bruker for å oppnå avlastningen de mener at de trenger. Kvinnenes perspektiv er utforsket gjennom (1) internettdiskusjoner om bekkenløsning, (2) semistrukturerte intervju med kvinner fra en pasientforening (3) internettdiskusjoner om graviditet og arbeid. Kvinnenes perspektiver ble sammenlignet med diskursene i media og i helseinformasjonsbrosjyrer til gravide.

På bakgrunn av analyse av dette materiale utviklet vi en sammenfattende «grounded theory» som både beskriver (a) situasjonen og (b) aktørenes handlinger. Situasjonen: Ambivalens mellom ulike sosiale konstruksjoner av graviditet, og omdiskutert legitimitet for spesiell beskyttelse av gravide. Høye forventninger til ytelse, både av omgivelsene og blant kvinnene selv. Kvinner med bekkenproblemer var usikre på hvor mye det var forventet av dem, og opplevde uklar legitimitet for jobbtilpasninger, sykemelding eller helsehjelp. Handlingene: Kvinner brukte likesinnede for råd og støtte, de konstruerte en felles forståelse av symptomene og av situasjonen, og de diskuterte mestringsstrategier og forhandlingsstrategier for å oppnå avlastning, helsehjelp eller sykmelding. Gjennom disse interaksjonene utviklet kvinnene en sterk diskurs om hvile og beskyttelse, som utfordrer biomedisinsk kunnskap og ekspertise. Støtten fra likesinnede bidro både til utvikling av kritisk bevissthet, samt utvikling av mestringsstrategier og forhandlingsstrategier for å ivareta egen helse. Kvinnene utviklet dermed en helserelatert handlingskompetanse som ble benyttet til å gjenvinne/kreve kontroll over egen helse.

Studien konkluderer med at det er et behov for rydde opp i den uklare situasjonen gravide befinner seg i, slik at kvinner som opplever at de ikke mestrer hverdagens plikter på samme måte som før, sikres lik rett til tilrettelegging, avlastning og helsehjelp som er uavhengig av individuell forhandlingsmakt og individuelle forhandlingsferdigheter.

Artikler

Fredriksen, E.H., Moland, K.M., Sundby, J. (2008). “Listen to your body”. A qualitative text analysis of internet discussions related to pregnancy health and pelvic girdle pain in pregnancy.Patient Education and Counseling, 73, 298-304.

Fredriksen, E.H., Harris, J., Moland, K.M., Sundby, J. (2010). ”A defeat not to be ultra-fit”: Expectations and experiences related to pregnancy and employment in contemporary Norway.NORA(Nordic Journal of gender and feminist research) Vol. 18, No3, 167-184.

Fredriksen, E. H., Harris, J., Moland, K. M., Sundby, J. (submitted). Whining women? “Normal pregnancy complaints” and the need for sick leave or medical care.

Powered by Labrador CMS