Institutt for fysioterapi ved OsloMet har mange stipendiater og mange nye starter allerede i 2018 forteller instituttleder Hege Bentzen. Foto: John Hughes/OsloMet

Første disputas ved helsevitenskap i 2018

– Institutt for fysioterapi har så langt fått relativt god uttelling på både eksternt finansierte stipendiater og internt utlyste stillinger, sier Hege Bentzen ved OsloMet. 

Publisert

2018 blir året for første disputasen i doktorgradsprogrammet helsevitenskap ved OsloMet, der doktorgraden fullføres ved universitetet. De første stipendiatene i programmet ble tatt opp i 2014, på det som den gang het Høgskolen i Oslo og Akershus.

– Egentlig, frem til nå, har våre stipendiater disputert ved Universitet i Oslo, sier Hege Bentzen, leder for Institutt for fysioterapi ved OsloMet.

Hun kan fortelle at de ved Institutt for fysioterapi per nå har mange stipendiater, og at det er flere nye som starter i 2018. Fysioterapeutene er en del av doktorgradsprogrammet helsevitenskap, som er et av mange doktorgradsprogram ved OsloMet.  

Økning på landsbasis

Nye tall viser at antallet disputaser på landsbasis økte til 1479 i 2017. Året før var antallet 1410. På tross av en total økning, nådde ikke høgskolene som har blitt, eller skal bli universitet, prognosene.

OsloMet hadde en prognose på 40 doktorgrader, men nådde kun 15, skriver Khrono.

Instituttleder Bentzen sier at det hele tiden jobbes med å skaffe ekstern finansiering for stipendiater, og at dette er noe skolen har jobbet med både før og etter at de offisielt fikk status som universitet.

– Institutt for fysioterapi har så langt fått relativt god uttelling på både eksternt finansierte stipendiater og internt utlyste stillinger, sier hun.

Fysiofondet

Fysiofondet deler ut phd-stipend og støtter postdoktorprosjekter gjennom søknadskategorien Miljø til forskning og kunnskapsutvikling i fysioterapi. Fysiofondet mottar om lag 25 – 35 søknader i denne kategorien hvert år, som vurderes av en ekstern fagkomite. Fondsstyret har innvilget tre til fire stipend i denne kategorien de senere årene.

For tiden støtter Fysiofondet totalt 22 doktorgradsstipendiater og ni postdoktorprosjekter. Av disse er fire doktorgradsstipendiater og to postdoktorstillinger tilknyttet OsloMet.

I 2018 skal to nye stipendiater ved universitetet starte opp sitt doktorgradsarbeid med støtte fra Fysiofondet.

Powered by Labrador CMS