Forbundsleder Gerty Lund tar initiativ til debatt om driftstilskuddsordningen.

Fra tidsskriftet

Ønsker debatt om driftstilskuddsordningen

Forbundslederne Gerty Lund og Linda Linge ønsker begge debatt om driftstilskuddsordningen.

Publisert Sist oppdatert

Dette mener KS

Kommunenes mulighet til å velge mellom fast ansatte fysioterapeuter og private med driftstilskudd, samt en kombinasjon, gir fleksibilitet, mener KS.

- Fysioterapikompetansen kan brukes på ulike måter og overfor forskjellige målgrupper i kommunene. At det kan velges flere tilknytningsformer mellom fysioterapeutene og kommunene, er en fordel. Innbyggerne er tjent med at tjenestene kan organiseres ut fra behovene i den enkelte kommune, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

Han påpeker at KS mener kvaliteten på tjenestene blir bedre når kommunene har mulighet til å organisere tjenestene basert på lokale forutsetninger og behov, og mener det taler for at pasientene får et fullverdig tilbud.

- Kommunene har ansvar for å sikre at fysioterapitjenestene er forsvarlig og i tråd med fastsatte kvalitetskrav. Det gjelder uavhengig av om den enkelte fysioterapeut er ansatt eller selvstendig næringsdrivende med driftsavtale, sier Gangsø.

På spørsmål om han mener det er for få fysioterapeuter i Norge, sier han følgende:

- Kommunene skal sørge for at innbyggerne har nødvendige fysioterapitjenester, og det er den enkelte kommune som vurderer hvor mange de har behov for. Kommunene har ansvar for å tilby et bredt spekter av tjenester og må prioritere innenfor fastsatte budsjetter.

Gangsø opplyser også at KS ikke har tatt stilling til om det finnes andre, og eventuelt bedre, løsninger på fysioterapitjenestene i kommunen.

- Debatten er nødvendig. Vi må tørre å ta også de vanskelige samtalene, og dette er definitivt en av dem. For meg er det viktig at vi tar debatten på riktige premisser og med rett grunnlag, sier Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund.

Hun vil ikke flagge hva hun mener om ordningen, fordi hun ønsker å høre alle innspill, og vil ikke at debatten skal bære preg av hennes syn. Samtidig er hun krystallklar på at Norge trenger et solid og sterkt offentlig helsevesen og at fysioterapeuter har en nødvendig og naturlig plass i det landskapet.

- Kommunene har ansvar for å tilby fysioterapitjenester til sine innbyggere. Det kan de gjøre ved å ansette fysioterapeuter, opprette driftstilskudd eller ha en kombinasjon slik de fleste velger. Både fast ansatte og de som driver selvstendig med og uten tilskudd, er avgjørende for at Norge skal ha et fullverdig helsetilbud. I tillegg er det avgjørende at kommunene samarbeider godt med både ansatte, avtalefysioterapeuter og helprivate slik at tjenestene er tilpasset det innbyggerne trenger, sier Lund.

- Dette er vår oppgave

Hun mener NFFs oppgave er å legge til rette slik at alle fysioterapeuter har best mulig arbeidsvilkår, samt sørge for at pasientene r det de trenger.

- Vi vet at vi mangler fysioterapeuter i en rekke kommuner for å kunne tilby et fullverdig helsetilbud. I tillegg ser vi et press både på driftstilskuddsordningen og på ansatte. Flere kommuner reduserer eller ønsker å redusere antallet tilskudd og ansatte. Som forbund har vi en kjempeoppgave med å sørge for at kommuner tilbyr mer – ikke mindre - fysioterapi, sier Lund.

Da hun utdannet seg til fysioterapeut, var drømmen å bli selvstendig næringsdrivende. Det ble hun aldri. Lund gjorde karriere som sykehusfysioterapeut.

Dette mener PFF

Forbundsleder Linda Linge i PFF.

Forbundsleder Linda Linge i Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund (PFF) har hatt driftstilskudd siden ordningen kom i 1984. Hun mener likevel ikke ordningen er optimal. Hun mener det beste ville være å fjerne driftstilskuddet, men at det ikke er realistisk.

- Formålet var å sørge for fysioterapi i hele landet. Jeg var skeptisk til om det ville være så enkelt, og ser fortsatt at det er begrensende for enkelte. Som fysioterapeut kan du for eksempel ikke ta med deg driftstilskuddet, hvis du vil flytte. Det har riktignok blitt rimeligere for pasientene å gå til fysioterapeut med driftstilskudd i og med frikortordningen, men de må beregne mye ventetid fordi det er for få driftstilskudd i mange kommuner, sier Linge.

Hun mener at det for mange pasienter blir et økonomisk spørsmål, hvis de ønsker time raskere hos en helprivat fysioterapeut.

Vil ikke fjerne ordningen

Linge ønsker ikke å fjerne ordningen, og mener heller ikke det er realistisk. Hun vet at den oppleves som trygg for mange. Samtidig ser hun at det er vanskelig å starte som helprivat for nyutdannede, og ser at veien med å få flere kommunalt ansatte er lang.

- Kanskje kunne det være en idé å dele opp hele tilskudd i to. Da hadde vi fått dobbelt så mange driftstilskudd, og hver enkelt fysioterapeut måtte i så fall fått refusjon fra Helfo for pasientbehandlinger, sier Linge.

Både Lund og Linge tror fysioterapeutene generelt hadde stått sterkere, hvis de hadde vært under samme paraply, og ikke delt i tre organisasjoner slik det er nå.

Den diskusjonen får vi ta ved neste korsvei.

Powered by Labrador CMS