Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatters mening.

- Ikke noen enkel sak, skriver Gerty Lund om en eventuell boikott av verdenskongressen 2023.

Verdenskongressen 2023: Flott med engasjement!

- Jeg mener det er bedre at vi er til stede og deltar med våre verdier enn å boikotte. Det blir neppe lagt merke til om NFF boikotter Dubai, skriver NFFs forbundsleder.

Skrevet av Gerty Lund, forbundsleder i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

Jeg leser med stor interesse de siste debattinnleggene i Fysioterapeuten vedrørende deltakelse eller ikke fra NFF under verdenskongressen og general meeting for World Physiotherapy (WP) i Dubai. Takk til Tobba Sudmann og Kari Bø for gode refleksjoner og konklusjoner om hvorfor NFF ikke bør boikotte WP sine arrangement i Dubai.

Det er som begge skriver, ikke noen enkel sak. Men jeg mener det er bedre at vi er til stede og deltar med våre verdier enn å boikotte. Det blir neppe lagt merke til om NFF boikotter Dubai.

Det er riktig som Sudmann påpeker at «… Europa (og øvrige deler av Vesten) er en «festning», det var deltakere fra øst og sør som ikke fikk innreisetillatelse. Det er mye rasisme vi i nord ikke vet om fordi den ikke treffer oss. I Dubai slipper alle inn». Dette var noe av det WPs generalsekretær Jonathon Kruger tok opp med meg da vi hadde samtaler om boikott eller ikke fra Norges side tidligere i år.

God sponsorordning

En annen hovedutfordring for WP er at det er svært mange fattige land som er medlem av WP. Arrangementet i Dubai gjør det mulig for flere fattige land å stille av flere årsaker. Blant annet er det god sponsorordning og i tillegg er det vesentlig kortere reisevei for mange av de fattigste landene i øst og sør og dermed mer overkommelige transportkostnader.

Trengs opprydning også i Norge

Norge har også våre utfordringer med brudd på menneskerettigheter og diskriminering. Media har vært fulle av slike saker i det siste. Vi har riktignok et lovverk som skal hindre utnyttelse av fremmedarbeidere, men de siste dagers oppslag i mediene om blant annet utenlandske arbeidstakere som jobber under manglende sikring og som omkommer i arbeidsulykker uten at det for noen særlige konsekvenser for arbeidsgiver, viser med tydelighet at vi har en del ting å rydde opp i selv også her i Norge (1).

Opp til Hovedlandsmøtet

Jeg mener vi bør delta, men som jeg har sagt før, så er det opp til Landsmøtet å bestemme om NFF sentralt skal sende en delegasjon eller ikke. Den diskusjonen tas til uken under Landsmøtet hvor vedtak om boikott eller ikke skal fattes. Det er flott at vi har fått ulike innspill til debatten fra engasjert medlemmer. Jeg ser frem til en spennende diskusjon.

Et lite hjertesukk til slutt: Jeg skulle ønske vi kunne få like mye engasjement rundt andre saker også, saker som omhandler NFF sitt virke til daglig, fysioterapiens plass i samfunnet, hvordan løser vi utfordringene som er skissert i Perspektivmelding – bare for å nevne noen aktuelle saker.

Godt Landsmøte!

Referanse:

1. Utenlandske arbeidstakere og ulykker i bygg og anlegg: En studie i faktorer som bidrar til å forklare den forhøyede risikoen som utenlandske arbeidere har for å bli rammet av arbeidsulykker innen bygg og anlegg. Christer Winther Smedvik, Masteroppgave i samfunnssikkerhet juni 2020: UiT – Norges arktiske universitet

Powered by Labrador CMS