Vil bruke 373 millioner på e-helse

Regjeringen vil bruke 373 friske millioner kroner på det videre arbeidet med digitalisering av Helse-Norge, ifølge forslaget til statsbudsjett for 2020.

Publisert Sist oppdatert

I forslaget legges det i tillegg opp til 5 millioner kroner for å styrke Helsedirektoratets arbeid med pakkeforløp for blant annet muskel- og skjelettlidelser, smertebehandling og utmattelse. Det legges også opp til å heve egenandelstak 2, og til noe aktivitetsvekst i sykehusene. Det nevnes ingenting om handlingsplan for fysisk aktivitet eller nye midler til rehabilitering og habilitering, ifølge Norsk Fysioterapeutforbund.

De 373 millionene til e-helse skal sikre drift og vedlikehold av nasjonale e-helseløsninger i kommuner og helseforetak, det skal etableres et standardisert språk for elektroniske journalsystemer, og helsedata blir lettere tilgjengelig.

- Det å øke digitalisering i helsetjenesten har mange viktige sider ved seg. Det vil gjøre arbeidsdagen bedre for dem som jobber der, men enda viktigere er det at hverdagen blir bedre for pasientene, sier helseminister Bent Høie til Dagens Medisin.

Enklere å få tak i helsedata

En tredjedel av den foreslåtte summen skal gå til helseanalyseplattformen, som skal gjøre den enklere for forskere å få tak i helsedata. I dag er dataene spredt over veldig mange ulike plattformer og registre.

For å automatisk kunne hente ut informasjon fra pasientjournaler til både kvalitetsregister og helseanalyseplattformen må disse ha ett felles språk. Derfor har Høie satt av penger i forslaget til å jobbe med å finne felles kodeverk og terminologi.

Mer penger til sykehusene

I forslaget til statsbudsjett legges det opp til å heve egenandelstak 2 med 91 kroner, til 2176 kroner. Det foreslås også å øke gebyret for pasienter som ikke møter til poliklinisk time ved sykehus til 1053 kroner.

Regjeringen vil gi penger til noe aktivitetsvekst i sykehusene utover den demografiske utviklingen, men veksten er noe lavere enn foregående år.

Regjeringen går også inn for at det nye storsykehuset i Oslo skal ligge på Gaustad. De vil gi en låneramme på 29 milliarder kroner for å bygge her og ved Aker sykehus. Til neste år vil de gi 100 millioner kroner til prosjektet.

Powered by Labrador CMS