Ny håndbok om forebygging blant eldre

Danske helsemyndigheter har laget en håndbok for kommunenes arbeid med forebygging blant eldre innbyggere, blant annet når det gjelder fall og fysisk aktivitet.

Publisert

Sundhedsstyrelsen (SST) henvender seg med denne elektroniske håndboken primært til kommunale ledere og helsepersonell som har kontakt med eldre. Målgruppen for tjenestene er personer over 65 år som i klarer seg selv i hverdagen, men likevel er i risikogruppen for ytterligere nedsatt funksjonsevne.

En tverrfaglig gruppe eksperter på feltet har bidratt med innspill til de ulike kapitlene, også fysioterapeuter.

Fysio.dk. skriver i sin omtale av håndboken at kapitlene om måleredskaper, fallforebygging og fysisk aktivitet er spesielt interessante for fysioterapeuter. I tillegg er det kapitler om ernæring, alkohol, ensomhet og selvmordsfare, samt en rekke eksempler og ideer fra forskjellige kommuner i Danmark.

Kanskje noen ideer å hente for fysioterapeuter i norske kommuner?

Se også Helsebibliotekets side for temaet eldre.

Powered by Labrador CMS