Stor studie bekrefter at fysisk aktivitet hindrer mobilitetstap

En ny og omfattende amerikansk studie med 1.635 deltakere fra 70-89 år bekrefter tidligere dokumentasjon på at moderat fysisk aktivitet reduserer risikoen for å miste evnen til å gå uten hjelp.

Publisert

Studien “Lifestyle Interventions and Independence for Elders (LIFE) inkluderte 1.635 inaktive menn og kvinner i alderen 70-89 år. Deltakerne ble randomisert til et strukturert program med fysisk aktivitet av moderat intensitet, eller til helseinformasjon om hvordan man kan få en god alderdom. Begge gruppene ble fulgt i en periode på 2.6 år.

Resultatene ble publisert i mai i JAMA - Journal of the American Medical Association. Ifølge forfatterne er dette den hittil største randomiserte kontrollerte studien på fysisk aktivitet for eldre, og med lengst oppfølgingstid. Resultatene er også omtalt på nettsidene til American Physio Therapy Association (APTA).

Fra hele USA

Deltakerne ble rekruttert i byer, forsteder og på landsbygda rundt om i USA. Målet for aktivitetsgruppen var 40 minutters daglig gange med moderat intensitet og ti minutter med styrkeøvelser, primært for underekstremitetene.

Den andre gruppen deltok på ukentlige informasjonsmøter om en sunn alderdom i 26 uker, deretter en gang per måned. Temaene var relevant helseinformasjon for eldre voksne, men handlet ikke spesifikt om fysisk aktivitet.

Mobilitetstap

Deltakerne ble vurdert hver sjette måned i 2,6 år. Resultatene viste at andelen deltakere med betydelig mobilitetstap, var markert høyere i gruppen som fikk undervisning og helseinformasjon. Det vil si 35.5 %, sammenlignet med 30.1 % i aktivitetsgruppen. Tap av mobilitet er her definert til ikke å kunne fullføre en 400 meters gangtest innen 15 minutter, uten å sette seg eller uten hjelp fra en annen person eller gåstol.

Ga resultater

Forfatterne skriver også at deltakere som lå på et lavt aktivitetsnivå da studien startet, hadde betydelige framskritt som følge av aktivitetsintervensjonen.

Studien ble gjennomført med støtte fra National Institute on Aging (NIA), og National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), som er en del av National Institutes of Health i USA.

Powered by Labrador CMS