Gode venner gir god helse

I en tid der media fokuserer mest på trening, viser en ny studie at venner og sosial kontakt er alfa omega for en god alderdom. 

Publisert Sist oppdatert

Dette går frem av en ny studie der forskerne har sett på hvor viktig sosialt nettverk og fysisk aktivitet er blant hjemmeboende eldre, ifølge Forskning.no. 

– Vi ser veldig tydelig at det å være sosialt aktivt og samfunnsengasjert gir bedre fysisk form, sier professor Astrid Bergland ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 

– Gode venner og kontakt med mennesker kan gi følelse av tilhørighet og er avgjørende for livskvaliteten, selvopplevd helse og hvordan du fungerer fysisk, fortsetter Bergland.

Hun sier at sosial støtte er viktig for helsen, og det å treffe og snakke med andre er avgjørende for hvordan du takler utfordringer i livet.

– Forskningen vår viser at det er en sterk sammenheng mellom sosialt nettverk, livskvalitet og fysisk funksjon blant eldre mennesker, sier hun.

Et godt sosialt nettverk er like viktig for helsa uansett hvilket utdanningsnivå eller sosial bakgrunn du kommer fra. Forskerne kan ikke si om det er det sosiale nettverket som fører til økt fysisk aktivitet eller omvendt.

Kilder

www.forskning.no 

Astrid Bergland, mfl. Associations of social networks with quality of life, health and physical functioning. European Journal of Psychotherapy, november 2015 Sammendrag

Powered by Labrador CMS