Mer populært å trene styrke

Nordmenn har blitt flinkere til å trene styrke, ifølge den nye Levekårsundersøkelsen. Andelen som har trent styrke det siste året, har nesten tredoblet seg siden 2001.

Publisert Sist oppdatert

80 prosent av befolkningen i alderen 16 år eller eldre trener minst én gang i uka. Tallet har holdt seg stabilt i flere år. Men styrketrening har blitt mer populært. I 2019 oppga 46 prosent å ha trent styrke det siste året, mot 18 prosent i 2001, ifølge Levekårsundersøkelsen 2019.

Stadig flere eldre trener, ifølge Statistisk sentralbyrå. Økningen i andel personer som driver med styrketrening er størst blant personer som er 67 år eller eldre: fra 3-6 prosent blant de spurte i 2001-2007 til 24 prosent i 2019.

Undersøkelsen viser også at kvinner oftere enn menn deltar på gruppetrening, og også driver litt mer med styrketrening. Menn er ivrigere enn kvinner på jogging og fotball.

Litt over 6000 personer har svart på undersøkelsen, som er utført som telefonintervju.

Powered by Labrador CMS