Heftig debatt om fysikalsk behandling og tidstakster

Flere behandlingsformer som har stått med navns nevnelse på «takstplakaten», er nå overført til tidstakster. Blant annet elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge og laser (A11).

Publisert Sist oppdatert

Dette er et resultat av årets takstforhandlinger, som ble avsluttet 15. juni. Professor Jan Magnus Bjordal ved Universitetet i Bergen, som i mange år har forsket på fysikalske behandlingsformer, reagerer sterkt på disse endringene. Han tror at fysikalsk behandling etter hvert vil forsvinne fra norsk fysioterapi. 

I et blogginnlegg på fysioterapeuten.no, publisert tirsdag denne uken, varsler han utmelding fra forbundet i protest mot at fysikalske behandlingsformer ikke lenger skal ha sin egen takst.

- Nå er det slutt! I dag melder jeg meg ut av NFF. Årsaken er at forbundet i årets takstforhandlinger har godtatt fjerning av alle fysikalske behandlingsformer fra takstplakaten, skriver Jan Magnus Bjordal.

Blogginnlegget har skapt mye diskusjon på Fysioterapeutens facebookside. De fleste som har deltatt med kommentarer støtter imidlertid opp om endringene, som er å bevege seg bort fra enkelttakster og over til tidstakster.

- Nedprioritert

Jan Magnus Bjordal sier i en kommentar til Fysioterapeuten at hans reaksjon ikke bare gjelder årets takstforhandlinger, men en negativ utvikling over flere år. Han mener at fysikalske behandlingsformer lenge har blitt nedprioritert i Norge, både faglig, organisasjonspolitisk og økonomisk. Taksten har nesten stått stille på dette området i lang tid, påpeker han.

-Når man så fjerner dette fra takstplakaten og inndekningen blir stadig dårligere, er det ikke lenger mulig å bruke disse behandlingsformene med god kvalitet, sier Bjordal.

- Ikke fjernet

NFFs leder Fred Hatlebrekke beklager at Bjordal velger å melde seg ut av forbundet, men avviser at fysikalske behandlingsformer er fjernet. I et innlegg på Facebook skriver Hatlebrekke at fire takster ble fjernet som ordlyd i takstforskriften:

  • A7 - traksjonsbehandling i benk eller slynge for rygg eller nakke.
  • A11 - elektroterapi, ultralyd, pulsator, kortbølge, mikrobølge eller laser.
  • B20 - medisinske bad.
  • B21 - varme- /kuldepakninger.

- Dette betyr ikke at refusjonene og egenandelene knyttet til disse fire takstene er fjernet, men de er lagt over på tidstakstene A2a - A2f og A2g - som kan kombineres med alle tidstakstene. Staten krevde fjerning av disse fire takstene for å forenkle takstmodellen. NFF på sin side sørget for at kronene knyttet til disse takstene nå er fordelt på tidstakstene og A2g, skriver Hatlebrekke.

Han peker også på en ny presisering av ordlyden i takstforskriften: I takstene A2a - A2f er behandlingstype erstattet med "behandling hos fysioterapeut", altså en endring fra metode til hvem som tilbyr og utfører behandlingen:

- Vår oppfatning er at dette bidrar til å styrke fysioterapeutens autonomi ved at fysioterapeuten selv bestemmer hvilken behandling pasienten skal få.

Les også: - Historisk gjennomslag i takstforhandlingene

NFF og «takstplakaten»

Fred Hatlebrekke viser til at NFF lenge har jobbet med å få til en endring av takstene. I 2011 ble det lagt fram et forslag som nesten førte til mistillit mot den politiske ledelsen på NFFs Representantskapsmøte.

- Dette arbeidet har med andre ord ennå ikke ført til noe konkret. I årets takstforhandlinger kom kravet fra staten om en forenkling av takstforskriften. Det innebar også å fjerne fire takster for fysikalske behandlingsformer. Vi klarte å sikre økonomien og fikk fordelt pengene på A2-takstene og A2g som kan kombineres med tidstakstene. De aller fleste har dermed sikret inntektsgrunnlaget sitt, men noen vil også tape på det.

Forbundslederen understreker at det er den faglige begrunnelsen og ikke hva man tjener på tiltaket som skal legges til grunn for behandlingen som pasienten får.

Ingen signaler 

Når det gjelder fysikalske behandlingsformer, bekrefter Hatlebrekke at disse takstene ikke har fått noe særlig påslag i senere år.

-Våre hovedkrav i takstforhandlingene har vært i tråd med medlemmenes ønsker og synspunkter, slik det har kommet fram i høringer/spørreundersøkelser i forkant av forhandlingene. Medlemmene har ikke signalisert at de ønsker noen prioritering av fysikalske behandlingsformer. I år var hovedkravet å prioritere A2-takstene og undersøkelsestakstene – og det fikk vi god uttelling for. A2 brukes mye, og mange fysioterapeuter fikk et løft i dette oppgjøret, sier Hatlebrekke.

Behovet for opptrening

Han viser også til det sterke trykket fra spesialisthelsetjenesten med stadig flere pasienter som overføres til kommunehelsetjenesten med behov for opptrening etter skader og operasjoner. Dette fører til at fysioterapeuter må legge til rette for å kunne ta imot slike pasienter. Årets takstforhandlinger ga primært uttelling for trening i små grupper.

- Fysioterapeuter er en del av den offentlige helsetjenesten. Vi må levere effektive tjenester, og vi må tenke samfunnsøkonomisk i bruken av offentlige midler.

Mer informasjon?

fysio.no finner du også NFFs oppsummering og protokollen fra takstforhandlingene.  

Powered by Labrador CMS