Doktorgrad om effekten av elektrisk muskelstimulering

Espen Rostrup har i sin forskning evaluert effekten av elektrisk muskelstimulering (cTEMS) kombinert med varme på fedme og kondisjon. Fredag disputerer han ved Universitetet i Bergen.

Publisert Sist oppdatert

Avhandlingen har tittelen “The effects of combined thermal and electrical muscle stimulation (cTEMS) on fatness and fitness”.

Fedme og inaktivitet er sentrale risikofaktorer i utviklingen av koronar hjertesykdom. Fysisk aktivitet og trening har veldokumenterte sykdomsbeskyttende og livsforlengende effekter, men like fullt er det mange mennesker ikke kan nyttiggjøre seg av disse effektene. Elektrisk muskelstimulering kan være et alternativ for disse, enten på permanent basis, eller som en overgang til vanlig fysisk aktivitet. De kliniske effektene er imidlertid ikke tilstrekkelig kartlagt. Rostrup har evaluert effekten av elektrisk muskelstimulering kombinert med varme, såkalt cTEMS, både under stimulering og ved regelmessig bruk over et gitt tidsrom. Dette skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding.

Økt blodgjennomstrømning

cTEMS viste fysiologisk respons tilsvarende moderat fysisk aktivitet. Mens den elektriske muskelstimuleringen ga økende oksygenopptak ved økende intensitet, ga økt varme stigning i veksthormon og økt blodgjennomstrømning i vevet gjennom utvidelse av perifere kar.

For å undersøke effektene ved regelmessig bruk, ble cTEMS gitt tre ganger i uken til inaktive personer med fedme, som for øvrig ikke endret sine levevaner. Etter åtte uker fikk deltakerne signifikant bedre kondisjon målt ved økning i maksimalt oksygenopptak på tredemølle. Etter behandlingsperioden fant man også økt fettforbrenning, både under fysisk aktivitet og målt direkte i fettvev over et tidsrom på 24 timer.  Den økte fettmetabolismen gjenspeilet seg også i økt celleaktivitet i fettcellenes mitokondrier, som er ansvarlige for forbrenning og omsetning av fettsyrer.

Kan vise seg nyttig

Kombinert med en lavkarbo-høyfett-diett, ga cTEMS en signifikant større reduksjon av indre bukfett, såkalt visceralfett, sammenlignet med dietten alene. Visceralfett er et metabolsk aktivt fettvev assosiert med betydelig risiko for hjerte- karsykdom.

- Oppsummert, gir cTEMS fysiologisk respons svarende til trening - og kan vise seg nyttig, både som et alternativ til trening hos personer med inaktivitet og fedme, som ikke kan eller vil trene, og som et supplement til vektreduserende diett, skriver Rostrup i pressemeldingen.

Powered by Labrador CMS