– Etter at det kom penger over statsbudsjettet i begynnelsen av oktober, har det vært fullt trøkk, forteller prodekan utdanning ved Høgskolen i Innlandet (HINN), Trine Bjerva.

Fysioterapiutdanningen i Elverum blir til på rekordtid

Ved Høgskolen i Innlandet (HINN) er de i full gang med å planlegge for Bachelor i fysioterapi med oppstart høsten 2024. – Tiden er knapp, men vi kommer i mål før studiestart, sier prodekan for utdanning, Trine Bjerva.

Publisert Sist oppdatert

Det var i fjor sommer at høgskolen fikk vite at regjeringen ønsket å etablere studiet Bachelor i fysioterapi i Elverum. 19. august i år må alt være klart. Da møter forhåpentligvis 40 nye fysioterapistudenter opp ved HINN Campus Elverum for å ta fatt på det første året av utdanningen. 

– Etter at det kom penger over statsbudsjettet i begynnelsen av oktober, har det vært fullt trøkk. Vi har under ett år på å få en utdanning opp og stå. Normalt skal studieplaner for neste år være klare innen 1. oktober. Målet nå er at studieplanen for fysioterapiutdanningen skal være ferdig til 1. mars, sier Bjerva, som ikke legger skjul på at situasjonen er spesiell.

– Det er ikke fagmiljøet ved HINN som har fremmet en utredningssøknad om en eventuell fysioterapiutdanning hos oss, slik utgangspunktet vanligvis er for et nytt studieprogram. Dette oppdraget har vi fått av regjeringen, og vi skal utføre det så godt som mulig, sier hun.

Samordna opptak til universitet, høgskoler og fagskoler åpnet 1. februar med søknadsfrist 15. april. 

Arbeidet med å få på plass den nye utdanningen er organisert i tre delprosjektgrupper med ansvar for utarbeidelse av studieplanen, studentpraksis, og infrastruktur/romløsning.

Forankrer studiet bredt i fakultetet

– Det har blitt hevdet at en fysioterapiutdanning ved HINN vil dra nytte av kun få synergier mot de allerede etablerte utdanningene innen sykepleie og tannpleie?

– Hos oss kobler vi fysioterapi tett opp mot flere av våre øvrige utdanninger. Vi ser synergier med for eksempel Bachelor i folkehelse og Bachelor i idrett med spesialisering i helse og treningsfysiologi, i tillegg til Bachelor i sykepleie. Målet er å lage et studium som forankrer bredt i fakultetet. Vi har også en videreutdanning innen rehabilitering, og flere aktuelle masterløp for studenter som ønsker seg videre etter fullført bachelorutdanning. Den tverrfaglige ph.d-en vår i helse og velferd inkludere alle utdanningene under Fakultet for helse- og sosialvitenskap. Der vil fysioterapi høre naturlig hjemme, sier Bjerva.

Fysioterapistudiet skal bestå av minimum 30 ukers praksis, hovedsakelig i kommune- og spesialisttjenesten.

– Hvordan ligger dere an med hensyn til praksisplasser?

– Vi har en overordnet samarbeidsavtale med Sykehuset Innlandet (SI) som også vil favne fysioterapistudentene. Vår erfaring så langt er at praksisfeltet har gode tanker og innspill om hvordan dette kan organiseres i tråd med den undervisningen vi legger opp til. Foreløpig er vi i dialog med ledelsen i SI, og planlegger møter med avdelingsledere på aktuelle praksissteder rundt om i Innlandet. Tilsvarende er vi i kontakt med kommuner som ligger i nærheten av Elverum, og samarbeider i tillegg med private rehabiliteringsinstitusjoner. Det er viktig å få på plass ordninger som gagner både studentene våre og praksisfeltet, sier Bjerva.

Fysioterapeuter har tatt kontakt

– Er det fare for at praksisen i Innlandet ikke blir variert nok?

– I et utdanningsløp er det viktig å skape gode koblinger mellom teori og praksis. Det kan vise seg krevende å få alle studenter ut i samme type praksis på samme tid, eksempelvis innen habilitering og rehabilitering, men dette kan løses ved at studentene rullere litt mellom praksisperiodene, sier Bjerva.

Med hensyn til undervisnings- og veiledningsoppgaver, forteller Bjerva om flere henvendelser fra fysioterapeuter, både lokale og regionale, som har tatt kontakt med tilbud om å være timelærere.

– Det er moro! De har lest om studiet, og tenker at det kan være spennende å bidra. Vi har allerede noen aktuelle interne fagpersoner med fysioterapi i sin grunnutdanning, og vi har ute en stillingsannonse der vi søker etter klinisk kompetanse, sier hun.

Bygger forskermiljø fra grunnen

Siden fysioterapi er et nytt studieprogram ved HINN, har ikke høgskolen et aktivt forskermiljø på dette feltet.

– Vi er veldig bevisste på at dette er noe vi må bygge opp, og vil ha stort fokus på dette videre fremover. Fakultetet har forskermiljøer og forskergrupper på tilgrensende fagområder. Her er det også spennende å tenke hva vi kan få til i samarbeid med praksisfeltet, sier hun.

– Hvordan vil fysioterapiutdanningen skille seg ut fra de allerede eksisterende utdanningene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø?

– Fysioterapiutdanningen ved HINN blir forholdsvis liten. Foreleserne har muligheten til å være tett på studentene når det ikke er så mange av dem, og vi får ofte tilbakemeldinger fra studenter om at de setter pris på å bli sett. Når alle de tre kullene er i gang, vil det til sammen være 120 studenter som studerer fysioterapi ved Campus Elverum. Vi tenker at det ikke kan være færre. Da blir læringsmiljøet for lite, og vi blir sårbare med hensyn til både faglig og økonomisk bærekraft, sier Bjerva.

Powered by Labrador CMS