Store endringer i NFF: Hva skjer - og når?

Organisasjonsendringene ble vedtatt på Landsmøtet i slutten av november, men som vanlig medlem vil du ikke merke noe konkret før 1. juli i år.

Publisert

Etter den tid skal alle spørsmål du måtte ha om lønn, avtaleverk, juridiske forhold og spørsmål om privat praksis rettes til NFFs sekretariat i Oslo. Dagens avdelinger legges ned og erstattes av fem regioner; Region Nord, Region Midt, Region Vest, Region Sørøst og Region Oslo-området.

Regionlederne, som ble valgt på Landsmøtet, skal i hovedsak jobbe med politisk påvirkningsarbeid overfor kommuner, helseforetak og helseregioner. Regionlederne er frikjøpt fra 1. juni og skal være operative på heltid fra samme dato.

Les også tidligere publisert sak fra Landsmøtet på fysioterapeuten.no.

– Følg godt med

Fred Hatlebrekke var på plass som ny forbundsleder fra nyttår, og de fem regionlederne sitter allerede i forbundsstyret. NFFs generalsekretær Tor Tvethaug oppfordrer medlemmene til å følge godt med på NFFs nettsider og på e-post.

– Det kommer informasjon fortløpende etter som organisasjonsendringene trer i kraft utover året. I første halvår blir hovedoppgaven å få det nye forbundsstyret til å fungere best mulig, og å gi regionlederne opplæring i blant annet påvirkningsarbeid og medietrening. Det er også hovedtariffoppgjør i vår, noe som gjør det særdeles viktig å få styret og det nye Tariffpolitisk utvalg på plass så snart som mulig, sier Tvethaug.

I tillegg til Tariffpolitisk utvalg er det et Fag- og utdanningspolitisk utvalg og et Næringspolitisk utvalg i «nye NFF».

– Nytt for alle

– Regionene er store, hvor skal regionlederne ha sine kontorer?

– Det blir opp til den enkelte å avgjøre hva som er mest hensiktsmessig. Det legges opp til et program for regionlederne når det gjelder opplæring og diskusjon om hvordan de skal jobbe i forhold til hovedoppgavene. Dette er jo nytt både for dem og oss i sekretariatet. Derfor må det etableres en felles rolleforståelse, sier Tvethaug.

Viktige tillitsvalgte

Han understreker at tillitsvalgtapparatet på arbeidsplassene og kontaktpersonordningen for privat praksis blir som før. Her er det ingen endringer.

– De tillitsvalgte er fortsatt en grunnpilar i NFF, og de vil bli enda viktigere i den nye organisasjonsstrukturen. Derfor må vi sørge for god opplæring og legge til rette for felles arenaer for erfaringsutveksling. Målet er å beholde de tillitsvalgte lengst mulig.

Nye nettsider

– Har sekretariatet nok folk til å ta imot alle de nye medlemshenvendelsene?

– Det er midler til to-tre nye stillinger i sekretariatet. Minst en av disse vil gå til forhandlingsseksjonen, som får de fleste medlemshenvendelsene. Men det er også mye å hente på å styrke kommunikasjon og informasjon. Innen sommeren vil NFF også få helt nye nettsider, et prosjekt som allerede er godt i gang. Vi er foreløpig usikre på hvordan organisasjonsendringene vil slå ut på medlemshenvendelsene til sekretariatet. Det er jo en god del allerede, også henvendelser som videreformidles fra avdelingene, sier Tvethaug til Fysioterapeuten.

Powered by Labrador CMS