Klar for direkte tilgang: Forbundsleder Fred Hatlebrekke mener fysioterapeutene er godt rustet til å takle direkte tilgang. Her fra informasjonsmøtet i Region Sør-Øst, hvor regjeringens forslag var ett av temaene.

NFF vil skjerpe kravet om epikrise

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) ønsker regjeringens forslag om direkte tilgang til fysioterapeut velkommen, men vil gå lenger i kravet om epikrise.

Publisert

Forslaget om å oppheve kravet om henvisning for å få stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos fysioterapeut har vært på høring. I sitt høringssvar understreker NFF at forholdet mellom fastlegene og fysioterapeutene må styrkes.

Forsterket førstelinjetjeneste

NFF oppfatter regjeringens forslag som en forsterkning av førstelinjetjenesten, og mener at dette vil styrke tilgjengeligheten for brukerne og bidra til bedre ressursutnyttelse i kommunene. Forbundet ønsker å forsterke tilknytningen til pasientens fastlege, og foreslår derfor å styrke ordlyden når det gjelder epikrise:

«NFF mener det viktig å understreke fastlegens koordinerende ansvar for pasientene i kommunehelsetjenesten, og at dette samarbeidet er avgjørende for å sikre ivaretagelse av pasientene. Ved å tydeliggjøre dette i forskrift kan samarbeidet mellom lege og fysioterapeut ivaretas på en bedre måte enn det som har vært tilfelle frem til i dag».

I høringssvaret foreslår derfor NFF å forsterke fysioterapeutenes plikt, forutsatt pasientens samtykke, til alltid å sende epikrise til pasientens fastlege.

Unødvendige kostnader og ressursbruk

Forbundet oppfatter henvisningsplikten som en ekstraoppgave i helsetjenesten, noe som fører til økte kostnader og ressursbruk.

Direkte tilgang til fysioterapeut har fungert i deler av den norske helsetjenesten i 16 år. NFF viser til at det ikke har kommet signaler om uforsvarlig eller uhensiktsmessig praksis som følge av dette. Derfor mener forbundet det er riktig at direkte tilgang også skal gjelde refusjonsrett fra folketrygden.

«Fysioterapeuter utdannet i Norge har gjennom sin bachelorutdanning, og påfølgende turnusår før autorisasjon, gode forutsetninger for å behandle pasienter uten henvisning fra lege», skriver NFF i høringssvaret.

Powered by Labrador CMS