Emma Stokes på talerstolen under WCPTs siste General Meeting i Geneve. Foto: WCPT

WCPT-presidenten reagerer på Dubai-boikott

Om WCPT skal unnlate å ha verdenskongresser i «det globale sør» blir det verken mangfold eller inkludering, men det motsatte. Det er ensidig, homogent og ekskluderende, mener president Emma Stokes.

Publisert

Danske Fysioterapeuter gikk nylig ut og sa at de ikke vil dra til verdenskongressen i Dubai i 2021 på grunn av manglende respekt for menneskerettigheter og yrkesfaglige rettigheter der. I Norge har de fem regionene i Norsk Fysioterapeutforbund stemt fram resolusjoner om å boikotte kongressen, og saken kommer opp på hovedlandsmøtet i november. Flere andre land, inkludert Storbritannia, har diskutert en mulig boikott.

Tar til motmæle

Nå tar president Emma Stokes i World Confederation for Physical Therapy (WCPT) til motmæle. I sin blogg skriver hun at beslutningen om å legge kongressen til Dubai var godt begrunnet etter en lengre prosess, og at WCPT blant annet hadde etterspurt land i Midtøsten, Golfstatene og Sør-Amerika fordi kongressen aldri var blitt holdt der før.

«Om vi bare skal høre stemmer som min, gjøre plass for ansikter som mitt og for fysioterapeuter som deler mine liberale oppfatninger og mine verdier, så er vi ikke egentlig en global organisasjon», skriver WCPT-presidenten. Hun mener at å skulle se bort fra land i sør verken er mangfold eller inkludering – det er det motsatte – det er ensidig, homogent og ekskluderende.

Stokes skriver at hva som regnes som fordeler og ulemper er ulikt rundt om i verden, og at det noen ganger er lettere å se slike mønstre i andre land enn i eget land.

- Misforståelser

Hun mener også at det er blitt mange misforståelser rundt det å reise til Dubai.

I bloggen skriver Stokes videre at WCPT fikk brev fra tre av medlemslandene om hva begrunnelsen for å legge verdenskongressen dit var, men at ingen tok det opp som formell sak på generalforsamlingen i mai 2019. Her kan du lese hva WCPT skrev til NFF og Danske Fysioterapeuter da de sendte protestbrev i fjor. I samme sak uttaler Etisk utvalg at NFF ikke bør dra dit fordi utvalget mener det ikke er forenlig med NFFs yrkesetiske retningslinjer.

I brevet fra Norge og Danmark ble det vist til FN, som rapporterer om brudd på en rekke menneskerettigheter i De forente arabiske emirater, hvor Dubai ligger. Det gjelder blant annet rettigheter for homofile, kvinner, barn, funksjonshemmede, arbeidsinnvandrere og for ytringsfrihet.

Powered by Labrador CMS