Foto: Privat

Etterlyser større engasjement

De mener for få medlemmer stiller på årsmøter, deltar i valg og i politiske diskusjoner. I håp om å øke engasjementet, inviterer leder i valgkomiteen Tor Frithjof Wigers Larsen og leder av rådet for fysioterapietikk Stig Fløisand til diskusjon om hvordan valgdeltakelsen kan økes. 

Publisert

- Mye tyder på at dagens valgordning av delegater hindrer – fremfor oppmuntrer – til deltakelse i valgene. Årsmøtet i Region Vest er et tydelig eksempel. Det var 17 av i alt 1.700 medlemmer til stede på møtet. Sju av dem sitter i styret, og én av var invitert gjest, sier leder i rådet for fysioterapietikk Stig Fløisand. 

Han og Wigers Larsen mener det er urovekkende med så lav deltakelse, og frykter at Norsk Fysioterapeutforbund over tid blir svekket som en følge av det. 

- Styrken til en organisasjon ligger ikke i antallet medlemmer, men i engasjementet medlemmene viser. 10.000 engasjerte fysioterapeuter er krutt, og samlet er vi sterke. Gjennomslagskraften til våre formål blir også langt bedre. Derfor må vi engasjere oss, sier Wigers Larsen. 

Oppfordrer til åpne debatter 

De ser at fysioterapeuter lett engasjerer seg i faglig diskusjoner, og fint målbærer ulike synspunkter om blant annet behandlingsformer. Når det kommer til politikk, er det kun et fåtall som deltar i debattene og i valgene. 

I tillegg mener de debattene – inkludert de politiske – bør flyttes fra lukkede Facebookgrupper til åpne, offisielle kanaler. 

- Fysioterapeuten bør brukes som ropert. Gjennom dem kan vi bringe diskusjonene i det åpne rom. Samtidig må vi være lojale, når beslutninger er tatt, sier Wigers Larsen. 

Faglig engasjement ikke nok 

Han og Fløisand mener faglig engasjement ikke er nok til å utvikle fysioterapien. De mener vi trenger en sterkere fagorganisasjon for å kunne påvirke normer, lover, økonomiske rammer og politiske føringer. 

Wigers Larsen og Fløisand er usikre på hvorfor engasjementet er så lavt som det er, men tror at organisasjonen sliter med å være dagsaktuelle. 

I tillegg mener de at den lave valgdeltakelsen også gjør at NFF går glipp av erfaringer og synspunkter fra grasrota. 

- Vi er en organisasjon hvor det er lett å kunne påvirke, hvis man vil. Forutsetningen er selvsagt at vi tør å stå for det vi sier, og at vi ikke sabler ned alle som er uenig med oss. Vi må tåle diskusjoner, sier Fløisand. 

Høyere deltakelse i Nord og Midt 

I Region Midt og Region Nord har valgdeltakelsen vært større enn i de tre andre regionene. Det tror Fløisand og Wigers Larsen blant annet skyldes at valget har skjedd på digital plattform. 

Nå oppfordrer de hele den politiske organisasjonen til diskusjon om hvordan man kan øke engasjementet og valgdeltagelsen. De håper alle regionene, faggruppene, interessegruppen, råd og utvalg og Forbundsstyret tar opp diskusjonen, slik at landsmøtet i november kan gjøre endringer.  

- Vi trenger innspill til hvordan vi kan øke engasjementet og gjøre NFF mer dagsaktuelle. I koronakrisen har vi sett hvor nyttig det er med en sterk organisasjon. Vi er redde for at medlemmer blir likegyldige, sier Wigers Larsen og Fløisand. 

Forbundslederen fornøyd med initiativet 

Forbundsleder Gerty Lund mener det er flott at Fløisand og Wigers Larsen tar opp problemstillingen. Hun mener den også kommer på et bra tidspunkt. 

- Diskusjonen er ikke ny. Vi hadde den også da jeg var avdelingsleder i avdeling Akershus på begynnelsen av 2000-tallet, sier Lund. 

Hun mener fysioterapeuter generelt er svært engasjerte og meningssterke, i hvert fall når det gjelder fag. 

- Fagpolitisk opplever jeg at vi har mange meninger, men at vi ikke er ikke så mye konstruktivt engasjerte. Timingen med Stig og Tor Frihtjofs innspill er perfekt nå som vi er i gang med evaluering av organisasjonsmodellen. Jeg tenker vi skal være modige og tenke nytt så vi får modernisert NFF. Da vil valgordningen også være et viktig tema, sier Lund. 

Powered by Labrador CMS