Eva Hoddø

Eva Hoddø blir ny leder i NFFs Region Sør-Øst

Vi har snakket med NFFs nyvalgte regionledere. Turen har kommet til sør- og østlandet - bortsett fra hovedstadsområdet. Møt Eva Hoddø!

Publisert

I NFFs Region Sør-Øst har Sissel Hovland sittet som regionleder i 5 år. Hun har ikke sittet i tre perioder, og gikk i år for gjenvalg. Da valget startet den 15.september var det to kandidater til ledervervet. Nevnte Hovland, i tillegg til Eva Hoddø. Hovland ble innstilt til ledervervet av valgkomiteen. Men det var Hoddø som gikk seirende ut av duellen. I regionen ble det avgitt 241 stemmer.

Den 1.januar starter hun som regionleder. Vi har i denne forbindelse forsøkt å bli litt bedre kjent med regionlederen for fysioterapeutene som holder til på store deler av sør- og østlandet.

Først: Hvem er du? Hva er din fysio-bakgrunn frem til nå?

Jeg er Eva, 53 år. Opprinnelig trønder. Bosatt i Stavern i Larvik kommune med to voksne sønner.

Jeg er en veldig engasjert fysioterapeut.

Jeg startet å jobbe med barn og unge i kommunehelsetjenesten (8 år), etterfulgt av to år innen rehabilitering - og en kort periode på sykehus. De siste 19 årene har jeg jobbet som selvstendig næringsdrivende med tilskudd i Larvik kommune. Her har jeg startet opp to nye institutt og drevet mye gründervirksomhet og markedsføring for å gi et bredt og godt tilbud innen kvinnehelse i Larvik og nabokommuner. Den erfaringen jeg har med markedsføring og gründervirksomhet vil jeg ta med meg inn i jobben som regionleder.

Det å være aktiv på sosiale medier er helt nødvendig, også i fysioterapifaget! Det er helt avgjørende for å innfri visjonen vår; STERK, STOLT OG SYNLIG!

Jeg har også vært leder for og hatt styreverv i faggruppen for kvinnehelse i mange år. Det var her jeg fikk interesse for NFF. Jeg gleder meg veldig til å bli enda mer kjent med organisasjonen og være med på å påvirke på et høyere nivå.

Hva er det første du som regionleder ønsker å ta tak i når du starter arbeidet den 1.januar?

Førsteprioritet vil være å bli kjent med organisasjonen, styret, sekretariatet og de andre regionlederne. Det blir svært viktig å bli kjent med og etablere en god kontakt med de andre regionlederne, som skal bli mine nærmeste kollegaer og støttespillere de neste tre årene.

Så håper at jeg relativt raskt kan reise ut og besøke medlemmene, ta tak i aktuelle saker og fortsette påvirkningsarbeidet.

Hva gleder du deg mest til?

Jeg ser først og fremst frem til å starte i en veldig spennende jobb! Jeg gleder meg mest til å møte og bli kjent med medlemmene. Jeg er valgt av og for medlemmene, og vil bruke den kommende perioden til å vise meg den verdig den tilliten, slik at medlemmene får noe igjen for den stemmen de har gitt.

Jeg ser også frem til å møte og samarbeide med regionstyret, og fortsette det gode arbeidet som er gjort. Jeg gleder meg til å gjøre oss mer synlig, slik at vi virkelig kan leve opp til visjonen STERK, STOLT OG SYNLIG.

Og hva blir din største utfordring – slik du ser det nå?

Det blir selvsagt mye nytt i en ny jobb, og den største utfordringen slik jeg ser den for meg er å få oversikt over alt og å rekke over alt en ønsker å rekke over. Jeg velger å ta eventuelle utfordringer når de kommer, og vet samtidig at det er masse kompetente folk rundt meg som jeg kan få hjelp av og støtte fra når det dukker opp utfordringer.

Hvordan ser du for deg at din nye arbeidshverdag vil bli de neste tre årene?

Jeg ser for meg en variert og innholdsrik arbeidshverdag med mange og spennende møter med engasjerte fysioterapeuter i regionen. Jeg håper selvsagt perioden blir lærerik, motiverende og med mye mestringsfølelse. Jeg vet det kommer utfordrende oppgaver, men det tar jeg når det kommer.

Jeg håper jeg vil få et tett samarbeid med styret i regionen og de andre regionlederne.

Som selvstendig næringsdrivende i mange år er jeg godt vant med å organisere min egen hverdag, og ser frem til en kombinasjon av hjemmekontor og mye reising.

Hva er dine ambisjoner på vegne av din region - og hele NFF?

Jeg har ambisjoner om å gjøre oss mer synlig og tydelig. Jeg vil bidra til å styrke fysioterapeuters posisjon og betydning i helsetjenesten, og jobbe for å utvikle faget og profesjonsutøvelsen basert på samfunnsutviklingen og behovet til befolkningen.

Fysioterapeuter sitter på mye kunnskap og kompetanse, og vi kan bidra på mange steder og områder. For at vi skal få dette til, må vi tenke nytt og skape endringer. Politikere, myndigheter og beslutningstakere må få kunnskap og innsikt i hvilken kunnskap vi sitter på, slik at vi kan få flere ressurser og bidra til å gjøre helsetjenesten enda bedre.

Jeg vil ta i bruk nye kommunikasjonsformer og kanaler og være en synlig deltaker i offentlige debatter.

Jeg ønsker samtidig å styrke samholdet og fremme samarbeidet mellom fysioterapeutene. Jeg har et ønske om å skape flere møteplasser og treffpunkter, og bidra til å bedre samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Jeg vil bidra til å øke medlemstallet og jobbe for at NFF skal bli enda bedre. Samtidig vil jeg jobbe for å ivareta og styrke inntektsgrunnlaget, og for at det blir like rammevilkår for medlemmene som er selvstendig næringsdrivende.

Hva skal til for at du om tre år stiller til gjenvalg?

Jeg er veldig motivert og engasjert til dette vervet, og vil gjøre en grundig jobb for å oppnå målene mine. Målet er å levere så godt at medlemmene ønsker meg videre som regionleder. Ønsker medlemmene det, stiller jeg til gjenvalg!

Jeg vil gjerne få takke alle som har stemt og heiet på meg. Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet, og til å møte mange engasjerte medlemmer!

Les også: Regionvalgene i NFF er avgjort

Powered by Labrador CMS