Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er spent på hvordan medlemmene og organisasjonsleddene opplever organisasjonen.
Forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) er spent på hvordan medlemmene og organisasjonsleddene opplever organisasjonen.

Vil ha 10 000 meninger om NFF

NFF ønsker å vite hva som fungerer og ikke med måten organisasjonen er organisert på. Om kort tid får de 10 000 medlemmene muligheten til å si sin mening.

Publisert

-Vi har hatt samme organisasjonsmodell i seks år nå. Det er alltid sunt å se på hvordan vi skal nå målene våre, og hvordan organiseringen fungerer. Vi blir ikke bedre om vi ikke ser på dette, sier forbundsleder Gerty Lund i Norsk Fysioterapeutforbund (NFF).

På landsmøtet i 2018 foreslo delegater å evaluere regionmodellen som ble innført i 2014. Den gang gikk NFF bort fra ordningen med fylkesavdelinger og erstattet dem med fem store regioner. NFF fikk fem regionledere som velges for tre år og er fulltidsfrikjøpt. En av delegatene mente at NFF kunne fremstå som fjernere for medlemmene med regioner.

Ser på hele organisasjonen

På hovedlandsmøtet i 2019 ble det vedtatt å gjennomføre evaluering.

-Jeg er spent på hvordan medlemmene og organisasjonsleddene opplever organisasjonen, og hva de ønsker å endre på. Resultatet av spørreundersøkelser og workshops med organisasjonsledd vil danne grunnlaget for en rapport. Denne vil forbundsstyret støtte seg på for å komme med forslag til landsmøtet i november, sier Lund.

Håper på innspill

Om kort tid sendes spørreundersøkelsen ut til alle medlemmene i NFF. Medlemmene kan få sagt hva de opplever som sterke og svake sider ved NFF og medlemskapet, og dermed hva som kan eller bør endres i organisasjonen.

-Denne undersøkelsen er vesentlig kortere enn den som ble sendt ut i 2015. Det skal ta under ti minutter å svare. Jeg håper mange medlemmer tar seg tid. Vi blir bare bedre om vi får innspill, sier forbundslederen.

Powered by Labrador CMS