Faggruppen for arbeids- og folkehelse feiret 50-årsjubileum med fagseminar 20.-21. mars. Det er god ergonomi å ha variasjon i arbeidet. Her blir kroppens naturlige bevegelsesmønster utfordret i en felles pausestrekk, med godt psykososialt miljø på kjøpet.

Faggruppen for arbeids- og folkehelse markerte 50 år i tjenesten

Jubileet ble feiret med fagseminar på Grand Hotel Terminus i Bergen 20.-21. mars. Forbundsleder Gerty Lund benyttet anledningen til å rose faggruppen for gode innspill i fagpolitikken.

Publisert Sist oppdatert
Faggruppen for arbeids- og folkehelse feiret 50-årsjubileum med fagseminar 20.-21. mars. - Jeg vil takke for at dere alltid stiller opp og leverer gode innspill til små og store fagpolitiske innspill og høringer, sa forbundsleder Gert Lund.

Den tidligere Faggruppen for ergonomi ble i 2021 utvidet med fagområdet folkehelse.

- Koblingen mellom folkehelse og arbeidshelse er riktig og viktig. Utvidelsen har sørget for at fysioterapeuter med interesse for folkehelse har ei faggruppe de hører hjemme i, sa Lund i sin velkomsttale.

Har en viktig rolle

På fagseminarets første dag fikk deltakerne nyte godt av et variert program med foredrag om alt fra planprosesser ute i kommunene, til hvordan søvn, eller mangel på søvn, påvirker helsen og prestasjonen. Andre tema var sosial ulikhet i helsekompetanse, og effekten av trening i arbeidstiden. Erfaringer og bruk av EXO-skjelett i arbeidslivet ble belyst både teoretisk og ved praktisk utprøving hos utstillerne, og det ble gitt en gjennomgang av faggruppens historie fra den spede starten helt på slutten av 60-tallet og frem til i dag.

- Det jeg savner er politisk vilje til virkelig å satse på folkehelsearbeid i form av konkrete handlinger i et langsiktig perspektiv. Faggruppen for arbeids- og folkehelse er særdeles viktig i dette arbeidet. Jeg kommer til å trenge bistand fra dere i det politiske arbeidet også fremover, og vil takke for at dere alltid stiller opp og leverer gode innspill til små og store fagpolitiske innspill og høringer, sa Lund.

- Veien inn er vår unike kunnskap

Folkehelsearbeidet er forankret i folkehelseloven, og skal være langsiktig, systematisk og planforankret. Fysioterapeuter har en annen tilnærming til pasientene enn andre helsefaggrupper. Hvordan kan fysioterapeuters kunnskap og innsikt om befolkningens helse påvirke folkehelsearbeidet som kun skjer på gruppe- og samfunnsnivå?

- For å oppnå innflytelse, må fysioterapeuter forstå kommunens planprosesser. Alt vi vil oppnå må være en del av planarbeidet. Veien inn er vår unike kunnskap, og den må vi tilby uoppfordret om vi ikke blir spurt, sa fysioterapeut og mangeårig seniorrådgiver hos Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Anders Aasheim.

I sitt foredrag om hvordan kommunens ordinære planprosesser danner grunnlag for prioritering av fysioterapi, oppfordret han til deltakelse og initiativ.

- Kommune-fysioterapeuter er omsluttet av planprosesser. Som fagpersoner må vi komme med innspill til kommunal planlegging og samfunnsutvikling, og vi må være med i arbeidet fra starten av, sa han.

Søvn øker prestasjonen

Internasjonale studier viser at 25 til 40 prosent av befolkningen klager over søvnvansker i løpet av de siste fire ukene. Omkring 10 prosent rapportere å ha kroniske søvnproblemer.

Anette Harris er professor ved Institutt for samfunnspsykologi (UiB) og leder for Forskningssenter for søvn, arbeid og helse (Fosah). Hun ga et innblikk i hvordan søvn påvirker helse, prestasjon og stress i arbeidslivet.

- Skal du finne en indikator på stress, eller noe som hjelper mot stress, er søvn og døgnrytme noe av det første du bør se på. Det er dokumentert at for lite søvn kan føre til høyere sykefravær, redusert tilfredshet, mindre engasjement og kreativitet på jobb, i tillegg til dårligere kundeservice. Søvn har positiv påvirkning på konsentrasjon, læring og hukommelse, og bidrar til godt humør og psykisk velvære, sa Harris, som forsker på arbeidstid og skiftarbeid.

- Vi vet at skiftarbeid gir økt risiko for kreftsykdommer, hjertekar-sykdom, diabetes, muskelskjelett-plager, overvekt og mental uhelse. Det er derfor viktig å tilrettelegge for at arbeidstakeren får så god søvn som mulig. Vi skal bruke og stimulere hjernen hele dagen, men så må den nedreguleres og få hvile. Søvn gir reparasjon og vedlikehold av både kropp og hjerne, sa hun.

Fysioterapeuter kan fremme likhet i helse

Hvorfor tar ikke pasienten til seg den informasjonen fysioterapeuten gir dem i rikt monn?

I sitt foredrag om sosial ulikhet i helsekompetanse, knyttet fysioterapeut og høgskolelektor Irene Kjønnerød betydningen av tilstrekkelig helsekompetanse til både arbeidsliv og hverdagsliv.

Definisjonen på helsekompetanse er en persons evne til å forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne treffe kunnskapsbaserte beslutninger relatert til egen helse. Omkring 33 prosent av befolkningen i Norge har så lav helsekompetanse at de finner dette vanskelig.

- Jeg har tråkket i salaten mange ganger og overvurdert mine pasienters mulighet til å ta til seg, prosessere, vurdere og anvende den informasjonen jeg gir dem, sa Kjønnerød.

På gruppenivå følger helsekompetansen den sosiale gradienten. Ifølge Kjønnerød vil organiseringen av arbeidet man skal utføre, lederstil og sosiale relasjoner på arbeidsplassen ha stor betydning for om man klarer å holde seg i jobb og hvordan helsen er i den jobben man har. Hun påpekte også at fysioterapeuter har en viktig rolle i å fremme likhet i helse.

- Det finnes ingen rettferdighet i å behandle alle likt. Hvis vi som tjenesteytere ikke evner å tilpasse tjenestene til de som skal motta dem, risikerer vi å reprodusere ulikhet i helse uten at vi mener det. Det er vårt ansvar å fjerne barrierene og hjelpe dem som sliter mest, sa hun.

Det kommer mer fra jubileumsseminaret i Fysioterapeuten nr. 3/2023.

Vi setter pris på å høre fra deg!

Har du tanker om saken du nettopp har lest? Vi i Tidsskriftet Fysioterapeuten setter pris på din tilbakemelding på våre saker. Er det andre temaer du ønsker å lese mer om? Har du forslag og gode tips? Du er velkommen til å ta kontakt med oss ved å sende en epost til Fysioterapeuten@fysio.no.

Powered by Labrador CMS