Sommerpraten med Frederikke Tonnaer Liseth – leder i faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi

Frederikke Tonnaer Liseth.
Frederikke Tonnaer Liseth.

Vil benytte enhver anledning til å fremme fagfeltet

Leder Frederikke Tonnaer Liseth i faggruppen for hjerte- og lungefysioterapi har revidert kursporteføljen under pandemien. Les hva faggruppen hennes ellers har foretatt seg hittil i år, og om veien videre.

Publisert

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Frederikke Tonnaer Liseth?

Etter et veldig uvanlig og travelt 2020, har vi brukt første halvdel av året til å komme à jour med oppgaver som vi har måttet utsette. Det viktigste har vært å foreta en grundig gjennomgang og revidering av kursporteføljen vår. Covid-19 har ført til utvidet erfaring med digitale kurs, og gitt oss nye perspektiver på hvordan vi kan levere godt innhold, samt nå ut til flere enn vi har gjort tidligere. I tillegg til å evaluere kursene vi allerede har, skal vi etter sommeren se på muligheten for å lage nye. Vi vil blant annet ha på plass et bedre kurstilbud for hjerte- og lungefysioterapeuter med lang yrkeserfaring. Forslag til kurs tas gjerne imot på hjerteoglunge@fysio.no

I løpet av den siste tiden har vi hatt et par møter med hjerte- og lungefysioterapigruppa (ICCrPT) i World Physiotherapy. Det er et felles ønske og engasjement for bedre kunnskapsdeling, både når det gjelder fag, og om hvordan de nasjonale gruppene kan gi et bedre tilbud til sine medlemmer. Dette tror vi vil bli et spennende og viktig samarbeid fremover.

Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi fikk en makeover i fjor, og vi er nå godt i gang med å samle innhold til årets utgave som kommer i november.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Utfordringer tilknyttet covid-19 har preget faggruppens arbeid også hittil i år. Vi har arrangert årsmøteseminar, i tillegg til en temadag for medlemmer og andre NFFere som ønsket å friske opp sine kunnskaper om fysioterapi til pasienter som er, eller har vært, kritisk syke. Målet var faglig påfyll og en mulighet for å utveksle erfaringer på bakgrunn av dagens situasjon.

Styret har jobbet med innspill til "Pasientforløp for Covid-19 pasienter» i Helse Sør-Øst, og har hatt god hjelp fra enkeltpersoner med hensyn til innspill til nasjonale retningslinjer for rehabilitering av covid-19 pasienter. Dette har vært et spennende arbeid. Vi i faggruppa er imponerte over arbeidsgruppa, forelesere, og dyktige fagpersoner som har stilt opp for å spre kunnskap om behandling, og vise frem hvorfor fysioterapi er viktig for denne pasientgruppen.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Pandemien har tvunget oss til å jobbe på nye måter og levere et litt annet innhold enn vi har gjort tidligere. Det har vært lærerikt og gitt oss nye idéer. Våre viktigste mål er å ivareta og utvikle godt faginnhold til medlemmene gjennom Tidsskrift for hjerte- og lungefysioterapi, kurs, seminar og podcast. Vi vil også benytte enhver passende anledning til å fremme fagfeltet vårt. Både overfor kollegaene våre i andre helsefag, og overfor beslutningstakere.

Når det det gjelder fagutvikling satser vi på et godt og bredt innhold i tidsskriftet vårt, og vi jobber for å få på plass et spennende og variert innhold om hjerte- og lungefysioterapi på Fysioterapikongressen 2022.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Det har vært lagt ned et enormt arbeid i å gjennomføre evalueringen. Alle organisasjonsledd har vært involvert og hørt så langt. Som faggruppe har egenevalueringen i seg selv vært nyttig. Vi ser frem til å jobbe videre med dette i høst, og tror det vil bli et løft for organisasjonen og medlemmene.

Powered by Labrador CMS