Kenneth Martinsen og Siri Bjorland.
Kenneth Martinsen og Siri Bjorland.

Samarbeid gir kloke valg

Leger og fysioterapeuter må jobbe sammen med pasientene for å gjøre kloke valg, mener idrettslege og idrettsfysioterapeut.

Publisert Sist oppdatert

Fakta om Kloke valg

Den norske legeforening tok initiativ til kampanjen for å ha en norsk versjon av den internasjonale «Choosing wisely-kampanjen som startet i USA i 2012

Hensikten er å redusere overbehandling og overdiagnostisering i helsevesenet, blant annet fordi undersøkelser som gjøres «for sikkerhets skyld» kan skade pasienten mer enn de hjelper.

Følgende foreninger er med på kampanjen: Den norske legeforening, Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet, Norges farmaceutiske forening og Norsk Fysioterapeutforbund.

Kilde: Klokevalg.org

Side om side i en sofa på et hotell ved Gardermoen, har Siri Bjorland og Kenneth Martinsen funnet tonen.

Bjorland er leder for Norsk forening for idrettsmedisin og fysisk aktivitet i Den Norske legeforening. Martinsen er leder for faggruppen for idrettsfysioterapi og aktivitetsmedisin i Norsk Fysioterapeutforbund. På Gardermoen er de i midt årets store begivenhet; Idrettsmedisinsk høstkongress.

I dag – 11. november starter Kloke-valg-kampanjen – en kampanje hvor norske helsetopper setter unødvendige helsetjenester på dagsordenen.

- Vil ikke sykeliggjøre pasientene

- Det er ingen tvil om at det er viktig å bevisstgjøre helsepersonell om overbehandling, blant annet fordi vi ikke må sykeliggjøre pasientene. Vi må derimot gjøre dem trygge på de valgene vi foreslår som helsepersonell, slik at pasientene aksepterer det vi foreslår, sier Bjorland.

Derfor er samarbeidet mellom helseprofesjoner generelt, og mellom leger og fysioterapeuter spesielt særdeles viktig., mener hun.

- Vi må spille på hverandres kompetanse og overlappe hverandre. Vi må sørge for å henvise til rette instans, og vi må snakke sammen for å gi omforente forslag til behandling og løsninger, sier Bjorland.

- Pasienten er sjefen

Martinsen er enig og påpeker samtidig at det er viktig at både fysioterapeuter og leger gir pasientene nok kunnskap til å ta det riktige valget for dem.

- Det er pasienten som er sjefen i eget liv. Vi er helsepersonell med fagkunnskapen som skal til for å gi dem gode råd. Det kan i noen tilfeller være å gi råd om at det kreves behandling eller oppfølging over tid. Da står vi selvsagt i fare for at pasienten velger andre løsninger, men det er en risiko jeg er villig til å ta av hensyn til beste for pasienten på sikt, sier Martinsen.

- Noen ganger må pasienten utfordres

Både han og Bjorland er enige om at det kan være utfordrende å stå i til tider vanskelige samtaler med pasienten, men at det må til for at pasienten skal kunne ta kloke valg.

- Det kan til tider være tøffe samtaler vi må ta med pasienten, og det gjelder pasienter med ulike problemer og diagnoser. Eksempelvis er det solid vitenskapelig begrunnelse for at pasienter med uspesifikke korsryggsmerter ikke skal ha operasjon, men bør oppfordres til aktivitet, gå tur, bevege seg og bruke ryggen. Ekstra innsats og forklaringer kan også bli nødvendig under samtaler med pasienter som sliter med overvekt. Det kan være at de ønsker raske løsninger, som for eksempel operasjon, mens den beste løsningen oftest er økt aktivitet, regelmessig trening og sundt kosthold. Mange vil ha god nytte av å få hjelp til å sette i gang, samt veiledning i regi av fysioterapeut, sier Bjorland.

Powered by Labrador CMS