Per Olav Peersen (til høyre) tar over som leder for NFFs faggruppe for manuellterapi etter Lennart Bentsen.

Ny leder for manuellterapeutene i NFF

Per Olav Moberg Peersen rykker opp som leder av NFFs faggruppe for manuellterapi etter at Lennart Bentsen trekker seg fra vervet.

Publisert Sist oppdatert

Bentsen har sittet som leder av faggruppa i fem år.

Per Olav Moberg Peersen var leder for Næringspolitisk råd i NFF i perioden 2013-2022. Han ble valgt inn i styret for faggruppa for manuellterapi i mars 2023, og er også delegat til den internasjonale faggruppa for manuellterapi, IFOMPT.

- Det er en veldig spennende gjeng å jobbe sammen med. Min største styrke som leder, er nok at jeg kjenner organisasjonen så godt fra før, både menneskene og politikken, sier Peersen.

Han har som et mål å øke organisasjonskompetansen til de andre i faggruppa.

- Hvis faggruppa ønsker å synliggjøre manuellterapi, må vi argumentere for saken på en måte som passer inn i NFFs politikk. Er det politikken vi ønsker å endre, må vi jobbe langsiktig og på riktig måte, sier han.

Vil vise bredden

Han mener det er avgjørende at manuellterapeutenes kompetanse blir synliggjort bedre overfor befolkningen og myndighetene.

- NFF må vise frem at manuellterapeuter har fått egen autorisasjon, og at vi gjennom rollen som primærkontakt både har henvisningsrett og sykemeldingsrett. Manuellterapeuter har en unik videreutdanning som gir bred kompetanse på muskelskjelett-feltet, og vi må vise oss som de ekspertene vi faktisk er på dette området, sier Peersen.

Faggruppa for manuellterapi vil i 2024 fortsette å jobbe for økt samarbeid innad i organisasjonen på faggruppenivå.

- Vi må løfte frem faget i fellesskap, vise bredden og styrken i fysioterapien. En av oppgavene jeg gleder meg mest til, er samarbeidet med de andre faggruppelederne i faggruppelederforum. Der har vi et stort potensial når det gjelder å sette saker på dagsorden og videre inn til Forbundsstyret. Vi må være med å lage politikken, ikke bare mene noe om den, sier Peersen.

En mer effektiv organisasjon

- Hva blir den største utfordringen for norsk fysioterapi i årene fremover?

- Det tror jeg blir fysioterapeutens rolle og posisjon i helsevesenet. Gjennom mitt arbeid for Næringspolitisk råd, i Forbundsstyret og som kliniker, ser jeg at pasientene «shopper» helsetjenester i større grad enn tidligere. Fysioterapeuter har i dag en posisjon som er etablert og respektert, men vi kan ikke ta den for gitt. Vi må hele tiden vise frem kompetansen vår og seriøsiteten i faget, drive det fremover og ta eierskap til det ute i offentligheten, sier han.

Peersen ønsker organisasjonsgjennomgangen i NFF som nå er i gang, velkommen.

- Har organisasjonen den strukturen som medlemmene våre er best tjent med? Jeg mener at NFF har mer å gå på når det gjelder å synliggjøre hva fysioterapeuter og manuellterapeuter har å tilby. Og for å få til det, må organisasjonen bli mer effektiv. Det gjelder for vårt fagområde, og jeg tror det gjelder for de andre fagområdene også. Organisasjonen trenger i tillegg flere medlemmer for å støtte og drive arbeidet fremover, sier han.

 

Powered by Labrador CMS