Sommerpraten med Ida Bjerke - leder i faggruppen fysioterapi for eldre

Ida Bjerke.
Ida Bjerke.

Omorganisert og økt antallet medlemmer

Leder Ida Bjerke i faggruppen for fysioterapi for eldre har omorganisert faggruppen og økt antallet medlemmer. Les hennes vurdering av første halvår og tanker om veien videre.

Publisert

Hvordan har det første halvåret av 2021 vært for din faggruppe, leder Ida Bjerke?

Kort om sommerpraten

  • Norsk Fysioterapeutforbund kan se tilbake på et særdeles travelt halvår preget av koronapandemien, streiker, vaksinering av fysioterapeuter, takstforhandlinger og autorisasjonssaken for å nevne noe
  • Ledere for faggrupper, råd og utvalg i NFF har fått tilsendt seks spørsmål om nåtid og fremtid
  • I en rekke artikler i sommer presenterer vi deres svar

Det første halve året har vært hektisk, slik som våren pleier å være. Vi har i tillegg til våre «vanlige arbeidsoppgaver» deltatt i ulike referansegrupper og arbeidsgrupper, samt forsøkt å møte de utfordringene pandemien har gitt oss. Vi har i tillegg hatt en del utskiftninger i styrets sammensetning og det tar tid å sette seg inn i nye roller/oppgaver. Vi har også redusert antallet styremedlemmer og omfordelt noen av oppgavene innad i styret.

Hva har dere fått til? Hvilke utfordringer har dere hatt?

Siden pandemien har hindret oss i å kunne møtes fysisk har vi, som de fleste andre, vært nødt til å tenke nytt i formidling av faglig kunnskap. Vi har gjennomført et vellykket digitalt årsmøteseminar sammen med Faggruppe NOR, i tillegg til at vi har gjennomført to mindre webinarer. Vi er veldig fornøyde med at vi har klart å etablere en mer digital tilnærming for å avholde foredrag/webinarer, og vil fortsette å jobbe aktivt med dette. Ved å gi gode vilkår til medlemmene våre, har vi hatt svært gode påmeldingstall og økt medlemsmassen vår med 20 prosent.

Det har vært utfordrende å være samkjørte når vi har vært spredt på grunn av pandemien. Man jobber ofte mer effektivt når man kan sitte sammen, og det blir mer engasjement i gruppen når deltakerne er fysisk til stede. Samtidig har digitale møter gjort at vi har hatt hyppigere møtevirksomhet enn vi hadde tidligere. Styret har også merket at belastningen på jobb har vært svært stor for flere av oss i perioder gjennom pandemien, og at dette har gått ut over kapasiteten til å jobbe med verv på fritiden.

Hvilke målsettinger har dere på kort sikt/lang sikt?

Vi jobber kontinuerlig med å forsøke være en attraktiv faggruppe for våre medlemmer, og et naturlig valg for alle fysioterapeuter som arbeider med eldre. Vi ønsker å være en tydelig stemme inn i fagfeltet og bidra med vår kompetanse både innad i NFF og utad.

Vi har som mål å bli enda mer synlig, og tiltrekke oss flere medlemmer ved å tilby gode og relevante kurs og samlinger, samt bidra til å holde våre medlemmer informert om hva som skjer på vårt fagfelt.

I høst skal NFF gjennom en omfattende vurdering av hele organisasjonen. Hva er dine tanker rundt dette? Hvilke grep må tas for å gjøre NFF til en bedre organisasjon enn i dag?

Vi synes det er svært positivt med en slik vurdering av hele organisasjonen og tenker at akkurat en slik grundig gjennomgang av alle organisasjonsledd, samt den informasjon dette vil gi oss og endringer dette eventuelt vil måtte føre med seg, nettopp er det som skal til for å gjøre NFFs til en enda bedre organisasjon.

Powered by Labrador CMS