Nålebehandling inn i varmen

Fagforum for medisinsk akupunktur har fått status som faggruppe og nytt navn; NFFs faggruppe for nålebehandling i fysioterapi.

Publisert Sist oppdatert

Landsmøtet på Gardermoen torsdag stemte for å opprette en ny faggruppe, til tross for at faggruppenes rolle og organisering i NFF skal gjennomgås fram mot Landsmøtet i 2016.

Fagforum for medisinsk akupunktur ble opprettet på slutten av 1980-tallet. Forumet har ca. 175 medlemmer, og Bosko Gardasevic er leder.

Tidspunkt og behov

Faggruppene var ikke omfattet av de store organisasjonsendringene i NFF som ble iverksatt i juni i år. Da ble avdelingene lagt ned og erstattet med fem regioner. Nå er det altså faggruppenes tur, og den prosessen startet med en debatt på Ledermøtet, dagen før Landsmøtet.

En del faggruppeledere stilte spørsmål ved om det var behov for en egen faggruppe for nålebehandling, i og med at mange fysioterapeuter, med ulike spesialiteter, tilbyr nålebehandling til sine pasienter. Andre mente at dette burde utsettes på grunn av prosessen faggruppene skal igjennom.

Forbundsstyret skriver i sin anbefaling til Landsmøtet at status som faggruppe vil bidra til å synliggjøre fagfeltet nålebehandling, både internt og eksternt. Navneendringen er begrunnet med at det signaliserer et fokus på fysioterapi, og at nålebehandling er et nøytralt ord som er lett gjenkjennelig for pasienter og samarbeidspartnere.

Kontroversielt?

Styret påpeker videre:
- Fagfeltet nålebehandling kan forstås som noe kontroversielt, delvis fordi noen mener det grenser mot ”alternativ behandling”, og delvis fordi det er mange aktører, mer eller mindre seriøse, som tilbyr denne behandlingsformen, med kortere eller lengre utdanning. Ved å gi faggruppestatus vil nålebehandling i fysioterapi anerkjennes tydeligere som fysioterapi. Dette argumentet var det Fag- og utdanningspolitisk utvalg som anførte som noe som eventuelt kunne tale mot å gi fagforumet status som faggruppe: har organisasjonen tatt et klart nok standpunkt til at nålebehandling kan forstås som noe som inngår i fysioterapi?

- Med faggruppestatus vil faggruppen og NFFs øvrige ledd gjensidig kunne bidra til utvikling innen fagfeltet. Faggruppestatus vil bidra til at arbeidet med kompetansekrav og NFFs holdninger til fagområdet får større tyngde innad i organisasjonen og utad mot myndigheter og i det ”offentlige rom”. NFF kan arbeide mer aktivt for å styrke og beskytte fagområdet mot useriøse aktører, mener forbundsstyret.

 

Powered by Labrador CMS