Kognitiv test viktig i utredning av fallrisiko

Timed Up and Go (TUG) i kombinasjon med kognitiv testing (TUG-kognitiv) kan brukes til å identifisere fallrisiko hos pasienter med Parkinsons sykdom, viser en irsk studie.

Publisert

Studien omfatter 36 Parkinson-pasienter og er publisert i tidsskriftet Physical Therapy. Den er også omtalt i siste nummer av danske Fysioterapeuten.

De irske forskerne mener det er nødvendig med flere måleredskaper i utredning av fallrisiko hos Parkinson-pasienter, kombinert med kunnskap om sykdommens ulike stadier og pasientens fallhistorikk. Denne studien tok utgangspunkt i Timed Up and Go (TUG).

Deltakerne, 21 menn og 15 kvinner med en snittalder på 71 år, ble delt i to grupper: Den ene med pasienter som hadde falt to eller flere ganger siste halvår, den andre med pasienter som ikke hadde hatt noen fall. Alle deltakerne i studien måtte klare å gå minst ni meter uten ganghjelpemiddel.

Tre TUG

Begge grupper ble testet med tre versjoner av TUG, som ble gjentatt tre ganger i tilfeldig rekkefølge:
1: TUG. Reise seg fra en stol, gå tre meter, snu seg rundt, gå tilbake til stolen og sette seg.
2: TUG-manuell. Bære et glass vann i forbindelse med TUG.
3: TUG-kognitiv. Telle tre ned fra et tilfeldig valgt tall i forbindelse med TUG.

De som faller

Undersøkelsen viste at gruppen som hadde falt før studiestart, gikk vesentlig saktere og med kortere skritt i alle tre tester, sammenlignet med den andre gruppen. Det kan derfor se ut til at de som faller, har problemer med å automatisere gangen når de skal utføre en kognitiv oppgave. TUG-kognitiv kan ifølge forskerne ikke brukes alene, men kan være en viktig komponent i en sammensatt utredning av fallrisiko hos Parkinson-pasienter.

Kilde: Det danske tidsskriftet Fysioterapeuten.
Referanse: Roisin C. Vance et al. Dual Task With the Timed ”Up & Go” Test Improves detection of Risk of Falls in People With Parkinsons Disease. Phys Ther. 2015;95:95-102.

Powered by Labrador CMS