Studentlederen i FYSIO Norge Johanne Nikolaisen synes det er artig at så mange vil studere fysioterapi. Her i en undervisningstime før koronakrisen slo til. (Foto: privat)

Flere vil bli fysioterapeut – men studieplassene er færre

Nesten 500 flere har søkt om å få studere fysioterapi til høsten i forhold til i fjor. Samtidig er det færre studieplasser.

Publisert Sist oppdatert

Mens det i fjor var nesten 7600 søkere som hadde ført opp fysioterapi som studieønske, nærmer tallet seg 8100 søkere i år, viser tall fra Samordna Opptak.

2259 har i år fysioterapi som førstevalget sitt til høsten, og det er 15 flere enn i fjor. Men kampen blir enda hardere - i år er det færre studieplasser på fysioterapi.

OsloMet har tidligere tilbudt samlet 175 plasser fordelt på to studieretninger, fysioterapi og mensendieck, med henholdsvis 120 og 55 plasser. For oppstart høst 2020 tar de opp 25 færre studenter.

-Årsaken til det er oppstart av ny programplan. To tidligere studieretninger er lagt ned, og vi starter opp med ett program uten studieretninger. Oppstart av ny programplan er krevende, og det er noe usikkerhet knyttet til romforhold og ressurser første året vi gjennomfører all undervisning samlet. Vi regner med å være tilbake på 175 plasser neste studieår igjen, sier instituttleder Hege Bentzen ved OsloMet.

OsloMet mest populær

Aller flest vil til høsten til OsloMet, hvor 906 søkere har fysioterapi som førstevalg. Av alle studiene på OsloMet er fysioterapi nummer tre på ti på topp-lista over studier med høyest antall førstevalgssøkere. Bare sykepleie og økonomi og administrasjon er mer populære.

Studentorganisasjonen FYSIO Norge synes det er artig at mange vil studere fysioterapi. Samtidig blir det da mye rift om plassene, sier FYSIO-leder Johanne Nikolaisen.

-Det har vært mye fokus på fysisk aktivitet de siste årene, og også de siste ukene. Det kan ha virket inn på søkertallene, mener Nikolaisen.

Hun sier det er bra at OsloMet etter alt å dømme er tilbake på normalt antall studieplasser til neste år.

-Det er stort behov for fysioterapeuter der ute, og det er lange ventelister flere steder, sier studentlederen.

Flere vil studere

Ifølge Samordna Opptak har flere generelt søkt seg til høyere utdanning i år enn i fjor. Forsker Arild H. Steen ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet sier at vi har fått en raskt økende arbeidsledighet på grunn av nedstengingen av samfunnet.

-Mulighetene for ungdom til å få seg jobb er dramatisk endret. Da er det naturlig at flere ønsker å ta utdanning, uttaler Steen i en pressemelding fra OsloMet.

Powered by Labrador CMS