Fedmekirurgi: 33 pasienter har fått erstatning etter feilbehandling

NPE har i femårsperioden 2012-2016 fattet vedtak i totalt 118 saker som handler om fedmekirurgi. Av disse 118 sakene har 33 erstatningssøkere fått medhold og 85 har fått avslag. Det er utbetalt 11 millioner kroner i erstatning i disse sakene.

Publisert Sist oppdatert

Av de 118 sakene har 89 pasienter blitt behandlet på offentlig sykehus, mens 29 har blitt operert i den private helsetjenesten.

Årsaker til medhold

Det er flere grunner til at Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhold til erstatningssøkerne. I noen av sakene har NPE gitt medhold fordi operasjonene i disse tilfellene ikke er utført etter god medisinsk praksis. Noen pasienter har fått komplikasjoner etter operasjonen, og disse er ikke fulgt tilstrekkelig opp. I noen tilfeller burde ifølge NPE ikke operasjonen vært gjennomført fordi pasientene ikke har hatt høy nok BMI (måleindikator som forteller om en person er over-, normal- eller undervektig), mens andre har hatt andre medisinske utfordringer som tilsa at de ikke burde blitt operert.

Konsekvenser

Konsekvensen av feilbehandlingen har vært varige plager med oppkast, diare og problemer med næringsopptak. Noen har måttet fjerne milt eller magesekk, og flere har fått et forlenget sykdomsforløp som følge av at operasjonen og oppfølgingen ikke har vært i henhold til god medisinsk praksis. I fem av disse sakene døde pasientene som følge av operasjonen, skriver NPE på sine nettsider.

Kjente komplikasjoner

NPE har gitt avslag i 85 saker fordi de mener at det ikke har vært noen svikt ved operasjonen og oppfølgingen av pasienten. I disse tilfellene har det vært godt grunnlag for operasjonene. Mange av disse pasientene har vært svært overvektige i lang tid, og har hatt store helseutfordringer på grunn av dette. Mange har prøvd mange tiltak for å gå ned i vekt, uten å lykkes.

Fedmeoperasjon har mange kjente komplikasjoner. Dersom pasienten har fått god informasjon om disse komplikasjonene, og inngrepet og oppfølgingen har vært riktig gjennomført, vil plagene i etterkant ifølge NPE anses som en risiko som pasienten må akseptere.

Kilde: Norsk Pasientskadeerstatning

Powered by Labrador CMS