Psykisk helse som viktig element etter fedmekirurgi

En ny doktorgradsavhandling viser at oppfølging etter fedmeoperasjon bør integrere psykisk helse, på lik linje med vekt, ernæringsstatus og andre helseaspekter.

Publisert Sist oppdatert

Kirurgi er et behandlingsalternativ for voksne med alvorlig fedme og behov for vektreduksjon. Behandlingen gir vanligvis tilstrekkelig vekttap, tilfriskning fra helseplager og bedre livskvalitet, men har bivirkninger, og medfører risiko. Kunnskapen om resultat og konsekvenser på lang sikt er mangelfull. Eli Natvik har gjennomført dybdeintervju med pasienter som har gjennomført fedmekirurgi, minst fem år etter inngrepet. Avhandlingen ser på hvordan pasienter kan erfare behandlingen, og hva det innebærer for livet på lang sikt. Dette skriver Universitetet i Bergen i en pressemelding. 

Endinger på kroppen – og sosialt

I første studie viser deltakernes erfaringer at vektreduksjon etter fedmekirurgi betydde en pågående oppmerksomhet på kroppen i endring, og endringer i det sosiale livet. Følelser og tanker for å forstå seg selv var en del av prosessen. Andre studie er en utforsking av spising. Deltakerne sine erfaringer viser at spising foregikk innenfor helse- og ernæringsperspektiv, men også at erfaringene gikk utover dette og var dypt meningsfylte. Endring kunne være vanskelig, og spising innebar redsel for å gå opp i vekt. Tredje studie utforsker menn sine erfaringer etter fedmekirurgi. Vekttapet betydde økt handlingskapasitet på lang sikt. Fedmekirurgi var en inngripende behandling med uoversiktlige konsekvenser, som likevel var meningsfylt fordi den gav handlingsrom.  

Psykisk helse

Fedmekirurgi var erfart som livsendrende, og innebar ambivalens. Erfaringene viste at behandlingen betydde langt mer enn varig vekttap og bedre helse, og at usikre aspekter knyttet til helse og fremtid ikke forsvant. Resultatene gir sentrale bidrag til utvikling av informasjon og oppfølgingstilbud. Slik kan pasientene bli bedre rustet for den endringsprosessen inngrepet innebærer. Avhandlingen viser at oppfølgingen bør integrere psykisk helse i oppfølgingen, på lik linje med vekt, ernæringsstatus og andre helseaspekter.

Eli Natvik disputerer fredag 9. oktober 2015 for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Carrying the weight of uncertainty: Patients’ long-term experiences after bariatric surgery».

Kilde: Universitetet i Bergen (www.uib.no)  

Powered by Labrador CMS