Flere hensyn å ta – nå må vi dra lasset sammen

Det er krevende å være fysioterapeut i disse dager, og det er ekstra krevende å drive som selvstendig næringsdrivende. 

Publisert Sist oppdatert

Fysioterapeuter er en gruppe som utsettes for smittefare fordi vi hele tiden møter mennesker. Dere som daglig møter pasienter utsetter dere for smittefare for å hjelpe andre.

Fysioterapeuter er helsepersonell, vi er en av flere helsepersonellgrupper som er viktige i denne krisen. Helsepersonell har et ekstra ansvar i slike tider, som helseministeren allerede har sagt, kan alt helsepersonell bli beordret til de oppgavene som heletjenesten har mest behov for.

Som organisasjon får vi spørsmål fra mange medlemmer som slites mellom hensynet til å redusere smittespredning, hjelpe pasienter, prioritere de viktigste og hensynet til å holde praksis oppe. For mange fysioterapeuter er dette en ekstremt krevende situasjon med store økonomiske tap. Inntektsgrunnlaget faller bort samtidig som de har regninger som skal betales. Hvordan skal vi som organisasjon balansere dette? 

Det er ikke et enkelt svar på disse spørsmålene, det må hele tiden gjøres avveininger mht. risiko for smitte og smittespredning opp mot behov for behandling. - Men det betyr helt klart at en del av fysioterapibehandlingene bør avlyses dersom de ikke er strengt nødvendige. Skrenten Fysioterapi (www.skrentenfysioterapei.no) og Gnist Trening og Helse (www.gnistrende.no) er gode eksempler for å se hvordan det kan gjøres. NFF merker seg at regjeringen vil stille opp i den dugnaden som kreves med ulike økonomiske tiltak. NFF vil selvfølgelig synliggjøre at fysioterapitjenesten har behov for tiltak for å redusere tapene.

Selv om de smitteforebyggende tiltakene som er innført fra myndighetens side kan oppleves som dramatiske, er de nødvendige. Dersom store deler av Norges befolkning blir smittet av korona-viruset, risikerer vi at hele samfunnet går i stå. Men det mest alvorlige er at mennesker med behov for hjelp, ikke får det fordi vi ikke har tilstrekkelig personell til å hjelpe alle.

Vi står overfor en gigantisk nasjonal dugnad der alle som en har et stort ansvar for seg selv, for sine nærmeste og for omgivelsene. Det må hver og en av oss ta inn over oss og vi som helsepersonell har et særlig ansvar. Takk for at dere står klare til å hjelpe til i helsetjenesten der dere trengs, og at dere står på selv om dere utsetter dere selv for smittefare.

Med vennlig hilsen

Gerty Lund, Forbundsleder 

Powered by Labrador CMS