Full sal: Det var tydelig at NFFs temadag engasjerte. Foto: Kai Hovden

Godt besøkt temadag

NFF inviterte til temadag om fysioterapeuters rolle i møte med flyktninger. En lydhør forsamling fikk påfyll til verktøykassen.

Publisert Sist oppdatert

Gamle Logen i Oslo var stedet å være 8. september for fysioterapeuter som er opptatte av flyktningers helse, og hvordan traumatiske opplevelser setter sine spor i kroppen. 152 påmeldte fysioterapeuter fikk med seg et interessant og variert program.

Forståelse av bakgrunnen

Programmet omfattet flere innfallsvinkler til tematikken, og åpnet med sykepleier Ida Maria Bregårds, Høgskolen i Oslo og Akershus, foredrag om migrasjonsfaser, holdninger og kommunikasjon. 

 

Ida Maria Bredgård.

- Traumatiserte mennesker lar gjerne sine frustrasjoner og sitt sinne gå ut over mennesker som står dem nær, sa Bregård.

Ettersom mange tar den farefulle ferden alene, kan fort helsepersonell bli den som er nære nok for flyktningen.

Sykepleieren tok også for seg hvordan innvandrere kan reagere annerledes på symptomer og sykdom enn etnisk norske.

- Dersom et av barna dine døde av malaria da det fikk høy feber, vil du reagere ut fra dette dersom et annet barn skulle få feber - selv om du er i Norge, illustrerte hun.

Man må derfor søke å forstå flyktninger og innvandrere ut fra deres vurderingsgrunnlag.

Fysioterapeuten og flyktningene

Fysioterapeut Anne-Grethe Myklebust fra Bærum kommune snakket om flyktningers behov for helsetjenester og deres pasientrettigheter. 

Anne-Grethe Myklebust.

- Barn og voksne går igjennom ulike emosjonelle faser i løpet av flukten og ankomsten til et nytt land. Vel fremme i trygghet, er det mye venting på å få en endelig avklaring. Så kommer de ut i samfunnet, og da skal alle de uskrevne reglene læres og man skal mestre hverdagen, sa hun.

Med alt presset og alle omstillingene dette innebærer, er det normalt at stressreaksjonene etter traumatiske opplevelser først manifesterer seg etter tre til seks måneder, ifølge Myklebust. 

Hun tok også for seg hva man bør være klar over i møte med en flyktning, som blant annet handler om at små hverdagslige ting, som å benytte et spørreskjema, kan fremkalle vonde minner hos pasienten.

Myklebust snakket videre om begrepet toleransevinduet. Dette dreier seg om forholdet mellom vår mentale normaltilstand og enten hyper- eller hypoaktivering.

Kunnskap og verktøy 

Hanne Netland Simonsen.

Psykolog Hanne Netland Simonsen fra Modum Bad foredro om traumeforståelse og traumereaksjoner, mens fysioterapeut Anne Grethe Paulsberg ved smerteklinikken på Haukeland sykehus snakket om smerte, smerteuttrykk og det kulturelle perspektivet. 

Påfyll av mer praktisk art til verktøykassen var det psykomotorikerne Karen Marie Sæbø og Merete Tønder som sto for, via erfaringer og metoder fra egen praksis.

Powered by Labrador CMS