NFF-rådgiver Ingunn Andersen. Foto: Kai Hovden

Med flyktningehelse på programmet

Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) retter oppmerksomheten mot fysioterapeutens rolle i møte med flyktninger på fysioterapiens dag.

Publisert

Flyktningstrømmen til Europa skildres ofte via drukningstragedier i Middelhavet. Men hvordan går det med dem som klarer reisen og kommer til Norge? I 2015 kom det 31.145 asylsøkere til landet, og tilsvarende tall for årets første fem måneder er 1.407, ifølge Utlendingsdirektoratet. Per 13. juni bodde det 23.823 mennesker på asylmottak i Norge. Mange av disse skal bosettes i kommunene rundt om i landet. Der vil de også møte kommunehelsetjenesten - inkludert en del  fysioterapeuter.

For å øke kunnskapen blant fysioterapeuter som møter flyktninger i klinikken, arrangerer NFF temadagen Kroppen husker 8. september. Her blir det en blanding av forelesninger og workshops, og forbundet understreker at målgruppen for dagen er alle fysioterapeuter – både klinikker og ledere.

Viktig og spennende

- Vi har bevisst laget/satt opp et program som både inneholder forelesninger og workshops ettersom vi vet at fysioterapeuter er opptatte av undersøkelses- og behandling i praksis. Dette blir det altså en matnyttig dag, sier Ingunn Andersen, prosjektleder og rådgiver i NFF.

Temadagen er også ment som arena for erfarings- og kunnskapsutveksling fysioterapeuter imellom, ifølge Andersen.

- Her skal fysioterapeuter kunne lære av hverandre på tvers av virksomhetsområder. Vi har som mål at dagen skal gi faglig påfyll og inspirasjon til fysioterapeuter, både de som allerede arbeider med flyktninger og de som er interessert i temaet.

Mer overordnet ønsker man å bidra til en bedre helsetjeneste for flyktninger via å inspirere fysioterapeuter til å anvende og utvikle sin kompetanse i møte med flyktningene.

- Etter å ha deltatt på temadagen skal den enkelte fysioterapeut oppleve større faglig trygghet i møte med flyktninger. Deltakerne skal kunne gå fra temadagen med noen verktøy de umiddelbart kan benytte seg av i praksishverdagen, påpeker Andersen.

Variert program

Det er en bred tilnærming til tematikken som presenteres av NFF, hvor man blant annet kan lære mer om migrasjonsfaser, minoritetshelse, kommunikasjon, smerte, traumeforståelse og traumereaksjoner.

- Vi har fått på plass et variert og interessant program hvor kanskje workshopen med Karen Margrethe Sæbø er blant de største trekkplastrene – mange fysioterapeuter har hatt stor nytte av hennes traumekurs, sier Andersen.

Sæbø holder workshopen Det første møtet, som omhandler relasjonskompetanse, kontakt, grenser, trygghet, undersøkelse med mer.

Man kan også glede seg til workshop med Merete Tønder med tema - Hva gjør fysioterapeuten når det avdekkes traumaer – hva skal man være observant på? Her får man anledning til å fylle opp verktøykassen med ulike tiltak.

- For å sikre at deltakerne får maksimalt ut av dagen, holdes begge workshopene to ganger, slik at alle får mulighet til å delta på begge, forteller Andersen.

NFFs målsetting er hundre deltakere, og for etternølere er påmeldingsfristen utvidet til 4. juli.

Programmet finner du her.

Powered by Labrador CMS