Fysioterapeuter skal få mer om flyktninger på pensum, for å kunne håndtere bedre både kommunikasjon og kompleksiteten i lidelsene flyktningene står i.

Vil ha flyktninger inn på fysioterapeuters pensum

Fysioterapeuter ønsker å lære mer om flyktningers behov. Nå er det satt i gang et treårig prosjekt som skal se på hvilken kunnskap som skal inn i pensum på utdanningen.

Høgskulen på Vestlandet (HVL) skal sammen med flere institusjoner i andre land se på hvordan øke kompetansen rundt denne pasientgruppen. Prosjektleder og førsteamanuensis Maria N. Alme ved HVL sier til hvl.no at fysioterapeuter kan kjenne at de ikke strekker til både når det kommer til kultur, kommunikasjon, kjønnsroller og kompleksiteten i lidelsene flyktningene står i.

-Mange sliter med traumer og kan ha muskel- og skjelettplager på bakgrunn av tortur og den påkjenningen det er å flykte og å leve i eksil. Noen har også opplevd å bli torturert av helsepersonell. Da må fysioterapeuten ha kunnskap, og gjerne tenke annerledes om hvordan behandlingen skal foregå, sier hun.

Ser på pensum og e-kurs

I prosjektet PREP skal de komme fram til en europeisk konsensus om hva fysioterapeuter bør kunne om rehabilitering av flyktninger.

- Derfor skal vi intervjue flyktninger, interesseorganisasjoner og de som jobber i feltet. Datainnsamlingen vil foregå i Norge, Sverige og Nederland. En slik konsensus vil ligge til grunn for å utarbeide et pensum som andre læresteder kan bruke til kursing, sier Alme.

Av pensumet skal det også utarbeides et e-kurs på masternivå for fysioterapeuter som er ute i praksisfeltet. Kurset skal være mulig å ta overalt i verden. Et slikt utdanningstilbud finnes ikke i noen utdanninger i dag, verken i Europa eller i USA.

Må forstå tilbudene

Line Giusti er psykomotorisk fysioterapeut ved Senter for migrasjonshelse i Bergen kommune og deltaker i arbeidsgruppa til PREP. Hun forteller at brukeren av helsevesenet må kunne forstå og ta i bruk tilbudene som gis.

-Vi opplever at flyktninger mangler kunnskap, for eksempel om avbestillingsfrister for timeavtaler eller klagefrister på vedtak. Her bør fysioterapeuter hjelpe til, siden dette også er helsefremmende arbeid. Fysioterapeuter bør i større grad opparbeide en god relasjon med pasienten, da behovet for tillit og trygghet hos denne pasientgruppen er større, sier hun.

Prosjektgruppa arbeider nå med å skrive en oversiktsartikkel.

Powered by Labrador CMS